Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
PVN báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019

PVN báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019

20/07/2019

Căn cứ quy định tại Thông tư 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019.
Vinalines công bố tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018

Vinalines công bố tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018

18/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) công bố tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018.
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

15/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018.
TKV công bố báo cáo giám sát tài chính năm 2018

TKV công bố báo cáo giám sát tài chính năm 2018

09/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP81/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố báo cáo giám sát tài chính năm 2018.
PVN công bố kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

PVN công bố kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

09/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018.
EVN công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

EVN công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

09/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018.
VNPT công bố báo cáo tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019

VNPT công bố báo cáo tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019

05/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố báo cáo tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh quý II năm 2019.
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố chế độ lương, thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố chế độ lương, thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019

03/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

03/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018.
EVN công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

EVN công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

03/07/2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này