Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp và tài chính (SCIC); nghiên cứu khoa học; công tác tổng hợp; công tác văn phòng; tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số Dự án/doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các Bộ ngành chuyển giao về Ủy ban.

b) Giúp Chủ tịch các công việc liên quan đến công tác xây dựng, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định; Kế hoạch, chương trình về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Kế hoạch hoạt động dài hạn, năm năm, hàng năm của Ủy ban và các chương trình theo quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Giúp Chủ tịch các công việc liên quan đến thực hiện: nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

d) Giúp Chủ tịch giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các đơn vị, doanh nghiệp được giao phụ trách.

đ) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp; Vụ Công nghiệp.

e) Chủ tịch Hội đồng khoa học, Hội đồng tuyển dụng công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

g) Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này