Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 163/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 156/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT.
Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 vừa ký Quyết định số 152/QĐ-TCT về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Vinataba

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Vinataba

20/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 148/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của PVN

20/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 145/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 144/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của VEC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của VEC

14/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 135/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV

Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV

14/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 130/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINACHEM

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINACHEM

05/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 125/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên SCIC

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên SCIC

05/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 124/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINAFOOD 1

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINAFOOD 1

04/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 115/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD 1).
Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

31/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 117/QĐ-UBQLV kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát EVN

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát EVN

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 109/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát TKV

Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát TKV

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 108/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022

Ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 107QĐ-UBQLV ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022.
Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19

Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19

07/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 73/QĐ-UBQLV thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy ban quản lý bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

28/02/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 68/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

28/02/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 65/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022

Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022

12/01/2022

Ngày 10/01, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBQLV phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

02/01/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 642/QĐ-UBQLV về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban.
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

31/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 626/QĐ-UBQLV thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

31/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 625/QĐ-UBQLV thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

24/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 609/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT),
Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

18/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban năm 2021
Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức, cụ thể như sau:
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này