Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022

Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022

12/01/2022

Ngày 10/01, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBQLV phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

02/01/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 642/QĐ-UBQLV về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban.
Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

31/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 626/QĐ-UBQLV thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

31/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 625/QĐ-UBQLV thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

24/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 609/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT),
Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

18/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban năm 2021
Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức, cụ thể như sau:
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

09/12/2021

Ngày 9/12/2021, Hội đồng tuyển dụng Viên chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 51/TB-HĐTDVC thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021
Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

09/12/2021

Ngày 9/12/2021, Hội đồng Tuyển dụng Công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 50/TB-HĐTDCC thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

06/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 565/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

06/12/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 563/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ

02/12/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBQLV về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ.
Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

26/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 543/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).
Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

23/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2050/UBQLV-PCKS gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp - Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) theo yêu cầu tại Văn bản số 12748/BTC-TCDN ngày 08/11/2021 của Bộ Tài chính.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

11/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 513/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

27/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

14/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 473/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban.
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

13/10/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBQLV về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

12/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 469/QĐ-UBQLV và 470/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương do công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng VIệt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

04/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

29/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 448/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

24/09/2021

Ủy ban đã xây dựng dự thảo Đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao”
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

24/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Thông báo số 40/TB-UBQLV ngày 24/9/2021 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này