Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09/12/2019

Ngày 03/12/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có Quyết định số 559/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Thư cảm ơn của Ngân hàng Thế giới

Thư cảm ơn của Ngân hàng Thế giới

16/10/2019

Ngày 10/10, thay mặt Ngân hàng Thế giới (WB), ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đã có thư cảm ơn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà.
Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á

Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á

28/09/2019

Ngày 27/9/2019, Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á đã có thư cảm ơn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng.
Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone

26/09/2019

Ngày 25/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 408/QĐ-UBQLV về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với SCIC

Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với SCIC

25/09/2019

Ngày 25/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có công văn số 1426/UBQLV-TH về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020

16/09/2019

Ngày 16/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Kế hoạch số 1356/KH-UBQLV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020.
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

12/09/2019

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Ủy ban, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phổ biến Danh mục các tài liệu liên quan.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg

09/09/2019

Ngày 9/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Kế hoạch số 1298/KH-UBQLV về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

08/09/2019

Ngày 6/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 380/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban.
Lấy ý kiến về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Lấy ý kiến về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

04/09/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

09/08/2019

Ngày 8/8/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBQLV về tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ nhất với chủ đề: "Đổi mới, minh bạch, hiệu quả, bền vững".
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của TKV

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của TKV

19/07/2019

Ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 285/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của EVN

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của EVN

19/07/2019

Ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 288/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Công bố kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Công bố kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

16/07/2019

Ngày 15/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có công văn số 950/UBQLV-TH gửi Bộ Tài chính về kết quả giám sát hoạt động dầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018.
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

15/07/2019

Ngày 12/7/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 270/QĐ-UBQLV về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

10/07/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của PVN

02/07/2019

Ngày 1/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 247/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

28/06/2019

Ngày 28/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 853/UBQLV-CNHT về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho hai cá nhân thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho hai cá nhân thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

28/06/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Thế Danh, nhân viên Phân xưởng Vấn bao - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

26/06/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

26/06/2019

Ngày 24/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 233/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

19/06/2019

Ngày 19/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 213/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

06/06/2019

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất về thành tích toàn diện giai đoạn 2009 - 2018 cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

30/05/2019

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2013 - 2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019

27/05/2019

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 151/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này