Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba

06/03/2020

Ngày 04/03, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 103/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc là Việt Nam (Vinataba).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinachem

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinachem

05/03/2020

Ngày 04/03, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 104/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
Chấp thuận kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chấp thuận kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

05/03/2020

Ngày 04/03, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có ý kiến sau khi xem xét văn bản của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của SCIC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của SCIC

26/02/2020

Ngày 24/02, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 85/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của TKV

24/02/2020

Ngày 20/02, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 77-QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

13/02/2020

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 60/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động của Ủy ban về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với TKV

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với TKV

13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 57/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của VEC

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của VEC

12/02/2020

Ngày 11/2/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 56/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 của công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/01/2020

Ngày 21/01/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 39/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ -Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với MobiFone

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với MobiFone

17/01/2020

Ngày 16/1/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 34/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

15/01/2020

Ngày 15/01/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

07/01/2020

Ngày 07/01/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 13/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

31/12/2019

Ngày 31/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 630/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Mobifone

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Mobifone

26/12/2019

Ngày 24/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 605/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với VNPT

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với VNPT

24/12/2019

Ngày 23/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 597/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của VNPT

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của VNPT

24/12/2019

Ngày 23/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 599/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinalines

Giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinalines

20/12/2019

Ngày 20/12/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2099/UBQLV- CNHT về chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Vinalines
Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09/12/2019

Ngày 03/12/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có Quyết định số 559/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Thư cảm ơn của Ngân hàng Thế giới

Thư cảm ơn của Ngân hàng Thế giới

16/10/2019

Ngày 10/10, thay mặt Ngân hàng Thế giới (WB), ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đã có thư cảm ơn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà.
Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á

Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á

28/09/2019

Ngày 27/9/2019, Ban chỉ đạo Chương trình Đối tác đầu tư phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á đã có thư cảm ơn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng.
Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone

26/09/2019

Ngày 25/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 408/QĐ-UBQLV về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với SCIC

Xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với SCIC

25/09/2019

Ngày 25/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có công văn số 1426/UBQLV-TH về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020

16/09/2019

Ngày 16/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Kế hoạch số 1356/KH-UBQLV về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 - 2020.
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

12/09/2019

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Ủy ban, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phổ biến Danh mục các tài liệu liên quan.
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg

09/09/2019

Ngày 9/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Kế hoạch số 1298/KH-UBQLV về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này