Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

08/09/2019

Ngày 6/9/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 380/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Ủy ban.
Lấy ý kiến về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Lấy ý kiến về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

04/09/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

09/08/2019

Ngày 8/8/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Kế hoạch số 1090/KH-UBQLV về tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ nhất với chủ đề: "Đổi mới, minh bạch, hiệu quả, bền vững".
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của TKV

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của TKV

19/07/2019

Ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 285/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của EVN

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của EVN

19/07/2019

Ngày 19/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 288/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Công bố kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Công bố kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

16/07/2019

Ngày 15/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có công văn số 950/UBQLV-TH gửi Bộ Tài chính về kết quả giám sát hoạt động dầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018.
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

15/07/2019

Ngày 12/7/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 270/QĐ-UBQLV về việc tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

10/07/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của PVN

02/07/2019

Ngày 1/7/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 247/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

28/06/2019

Ngày 28/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 853/UBQLV-CNHT về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho hai cá nhân thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho hai cá nhân thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

28/06/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2014 - 2018 cho ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Thế Danh, nhân viên Phân xưởng Vấn bao - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

26/06/2019

Lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Quốc Toàn - Giám đốc Chi nhánh sửa chữa cơ điện - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

26/06/2019

Ngày 24/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 233/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

19/06/2019

Ngày 19/6/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Quyết định số 213/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

06/06/2019

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất về thành tích toàn diện giai đoạn 2009 - 2018 cho Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

30/05/2019

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã Quyết định tặng Bằng khen cho 10 cá nhân thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2013 - 2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019

27/05/2019

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 151/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019.
Quyết định tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Quyết định tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

14/05/2019

Ngày 10/5/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 142/QĐ-UBQLV về việc tặng Cờ thi đua - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

25/04/2019

Lấy ý kiến về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

17/04/2019

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBQLV về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Các dịch vụ sự nghiệp của Trung tâm Thông tin

Các dịch vụ sự nghiệp của Trung tâm Thông tin

16/04/2019

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBQLV ngày 01/10/2018, được sự cho phép của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; với đội ngũ cán bộ năng động, có trình độ cao cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu Việt Nam, Trung tâm Thông tin sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chất lượng với chi phí thấp nhất trên thị trường.
Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV-2019

25/03/2019

Trung tâm Thông tin thông báo về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

05/03/2019

Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa được bổ sung nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này