Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

26/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 543/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).
Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

23/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2050/UBQLV-PCKS gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp - Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) theo yêu cầu tại Văn bản số 12748/BTC-TCDN ngày 08/11/2021 của Bộ Tài chính.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

11/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 513/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

27/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

14/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 473/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban.
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

13/10/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBQLV về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

12/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 469/QĐ-UBQLV và 470/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương do công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng VIệt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

04/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.
Media
Thư viện hình ảnh