Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

26/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 543/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).
Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

23/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2050/UBQLV-PCKS gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp - Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) theo yêu cầu tại Văn bản số 12748/BTC-TCDN ngày 08/11/2021 của Bộ Tài chính.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

11/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 513/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

27/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

14/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 473/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban.
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

13/10/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBQLV về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

12/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 469/QĐ-UBQLV và 470/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương do công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng VIệt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

04/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

29/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 448/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

24/09/2021

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã xây dựng dự thảo Đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao”.
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

24/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Thông báo số 40/TB-UBQLV ngày 24/9/2021 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Chỉ thị về phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Chỉ thị về phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

16/09/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBQLV về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 430/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban tặng Bằng khen 3 cá nhân thuộc EVN và VNPT dũng cảm giải cứu người trong vụ cháy tại Sa Pa

Chủ tịch Ủy ban tặng Bằng khen 3 cá nhân thuộc EVN và VNPT dũng cảm giải cứu người trong vụ cháy tại Sa Pa

16/08/2021

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có Quyết định số 382/QĐ-UBQLV về việc tặng Bằng khen cho 3 cá nhân là người lao động thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã dũng cảm, trực tiếp tham gia chữa cháy và giải cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy tại cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

21/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc quán triệt thực hiện các nội dung quan trọng.
Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban

Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban

21/07/2021

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ quan trọng.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

20/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 308/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

13/07/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 303/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này