Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

02/11/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Công văn số 1730/UBQLV-TH về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Ủy ban triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ủy ban triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

29/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Văn bản số 1717/UBQLV-PCKS yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 555/QĐ-UBQLV về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

02/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 514/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

14/09/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 470/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

18/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 412/QĐ - UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban năm 2023.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

10/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 393/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai

01/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 350/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 23 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai do Công ty Xăng dầu Lao Cai trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

22/07/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 298/QĐ-UBQLV thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban năm 2023
Yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

Yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước

22/07/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản số 1030/UBQLV-TH gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.
Ban hành mã định danh điện tử của Ủy ban và đơn vị trực thuộc phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Ban hành mã định danh điện tử của Ủy ban và đơn vị trực thuộc phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

19/07/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 326/QĐ-UBQLV ban hành mã định danh điện tử của Ủy ban và đơn vị trực thuộc phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

24/06/2022

Hội đồng tuyển dụng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả công nhận 05 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Ủy ban và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng

24/06/2022

Hội đồng tuyển dụng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả công nhận 23 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban và thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của EVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của EVN

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 273/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 252/QĐ-UBQLV về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển.
Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển

23/06/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 251/QĐ-UBQLV về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển.
THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/06/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức
THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/06/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức
THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO: Kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

30/05/2022

Hội đồng thi tuyển Công chức Ủy ban thông báo kết quả điểm phỏng vấn kỳ thi tuyển công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021.
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Công chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

19/05/2022

Hội đồng thi tuyển Công chức Ủy ban thông báo kết quả thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) và thời gian nhận phúc khảo bài thi vòng 2.
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Viên chức Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Viên chức Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

19/05/2022

Hội đồng thi tuyển Viên chức Ủy ban thông báo kết quả thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) và thời gian nhận phúc khảo bài thi vòng 2.
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn

17/05/2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

15/05/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 201/QĐ-UBQLV ngày 13/5/2022 về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn TKV

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn TKV

13/05/2022

Chủ tịch Ủy ban vừa ký Quyết định số 194/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV)
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

13/05/2022

Chủ tịch Ủy ban vừa ký Quyết định số 193/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

12/05/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 189/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

11/05/2022

Ngày 11/5/2022, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Thông báo số 23/TB-UBQLV về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023
THÔNG BÁO: Về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

06/05/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 176/QĐ - UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

27/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 173/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 163/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký Quyết định số 156/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT.
Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

26/04/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 vừa ký Quyết định số 152/QĐ-TCT về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Vinataba

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Vinataba

20/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 148/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của PVN

20/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 145/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 144/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2022 của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của VEC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của VEC

14/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 135/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV

Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV

14/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 130/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINACHEM

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINACHEM

05/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 125/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên SCIC

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên SCIC

05/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 124/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINAFOOD 1

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát VINAFOOD 1

04/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 115/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD 1).
Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

31/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 117/QĐ-UBQLV kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát EVN

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát EVN

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 109/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát TKV

Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát TKV

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 108/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022

Ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022

30/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 107QĐ-UBQLV ban hành Chương trình xây dựng quy chế, quy định năm 2022.
Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19

Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19

07/03/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 73/QĐ-UBQLV thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy ban quản lý bị ảnh hưởng bời dịch Covid-19.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

28/02/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 68/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

28/02/2022

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 65/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này