Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

Điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Vinafood1

26/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 543/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).
Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi)

23/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2050/UBQLV-PCKS gửi các Tập đoàn, Tổng công ty; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp - Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi) theo yêu cầu tại Văn bản số 12748/BTC-TCDN ngày 08/11/2021 của Bộ Tài chính.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

11/11/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 513/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Vinataba

27/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

14/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 473/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban.
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

13/10/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 471/QĐ-UBQLV về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương

12/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 469/QĐ-UBQLV và 470/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Vinachem tại tỉnh Bình Dương do công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng VIệt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

04/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025

29/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vừa có Quyết định số 448/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

Xin ý kiến về dự thảo Đề án Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu

24/09/2021

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã xây dựng dự thảo Đề án “Khuyến khích khu vực đầu tư nước ngoài mua phần vốn tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu để góp phần cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao”.
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

24/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Thông báo số 40/TB-UBQLV ngày 24/9/2021 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Chỉ thị về phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Chỉ thị về phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

16/09/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBQLV về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 430/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban tặng Bằng khen 3 cá nhân thuộc EVN và VNPT dũng cảm giải cứu người trong vụ cháy tại Sa Pa

Chủ tịch Ủy ban tặng Bằng khen 3 cá nhân thuộc EVN và VNPT dũng cảm giải cứu người trong vụ cháy tại Sa Pa

16/08/2021

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có Quyết định số 382/QĐ-UBQLV về việc tặng Bằng khen cho 3 cá nhân là người lao động thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đã dũng cảm, trực tiếp tham gia chữa cháy và giải cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy tại cửa hàng kinh doanh Gas trên địa bàn Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

21/07/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc quán triệt thực hiện các nội dung quan trọng.
Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban

Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban

21/07/2021

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ quan trọng.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

20/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 308/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

13/07/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 303/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

11/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 295/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

10/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 378/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

04/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 28/TB-UBQLV về việc Thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

25/06/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 260/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Ủy ban tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19

08/06/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

06/06/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 221/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Ủng hộ việc mua vaccine tiêm phòng Covid-19 cho người dân cả nước

Ủng hộ việc mua vaccine tiêm phòng Covid-19 cho người dân cả nước

27/05/2021

Ngày 26/5/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có công văn số 789/UBQLV-VP kêu gọi các doanh nghiệp trực thuộc cùng chung tay ủng hộ nguồn lực để Bộ Y tế mua vaccine phòng dịch Covid-19, tiêm phòng trên diện rộng cho nhân dân.
Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 187/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Ủy ban năm 2021.
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

14/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 19/TB-UBQLV về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022.
Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

10/05/2021

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có văn bản số 610/UBQLV-NN yêu cầu Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

10/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin năm 2021.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VEC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VEC

30/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 160/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với EVN

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với EVN

29/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 161/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

28/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 154/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

19/04/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 147/QĐ-VP về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 140/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam

12/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 134/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

12/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 133/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

07/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 113/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

06/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 121/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

05/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 112/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của PVN

02/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVN

01/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 110/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

01/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 106/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của SCIC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của SCIC

30/03/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 98/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

21/03/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 83/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban

Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban

21/02/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 44/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban.
Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/02/2021

Ngày 05/02/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 141/UBQLV-VP gửi các đơn vị, Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban về việc tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

20/01/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 17/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của MobiFone

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của MobiFone

23/12/2020

Ngày 21/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 595/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinataba

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinataba

21/12/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 582/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VNPT

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VNPT

17/12/2020

Ngày 15/12/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 577/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

15/12/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.
Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 2 Quyết định số 103 và 104/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba, Vinachem

Sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 2 Quyết định số 103 và 104/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Vinataba, Vinachem

03/11/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 497 và 498/QĐ-UBQLV về việc sửa đổi Khoản 3 và 4 Điều 2 Quyết định số 103 và 104/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).
Quyết định ban hành quy định tổ chức Cụm thi đua và chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020 các đơn vị khối cơ quan Ủy ban

Quyết định ban hành quy định tổ chức Cụm thi đua và chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020 các đơn vị khối cơ quan Ủy ban

26/10/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có các Quyết định số 481 và 482/QĐ-UBQLV ban hành Quy định tổ chức Cụm thi đua và chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2020 các đơn vị khối cơ quan Ủy ban.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với VEC

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với VEC

02/10/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 440/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

21/09/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 436/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với MobiFone và VNPT

Xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với MobiFone và VNPT

19/09/2020

Ngày 18/9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 422/QĐ-UBQLV và Quyết định 423/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đạt loại A đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban

17/09/2020

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 415/QĐ-UBQLV về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

30/08/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 395/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phát động tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020

Phát động tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020

03/08/2020

Căn cứ Kế hoạch số 255-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Công văn số 303-CV/ĐU đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Ủy ban tích cực hưởng ứng Giải.
Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng năm 2020

Nghiêm túc thực hiện công bố thông tin, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng năm 2020

22/07/2020

Ngày 20/7, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 1204/UBQLV-NN gửi các doanh nghiệp trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020.
Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

22/07/2020

Ngày 10/7, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 67/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.
Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/06/2020

Ngày 18/6, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 277/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

10/06/2020

Ngày 9/6, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 269/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Ủy ban.
Xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết

04/06/2020

Xin ý kiến của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Ủy ban

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Ủy ban

02/06/2020

Ngày 1/6/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 260/QĐ-UBQLV ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Ủy ban.
Ban hành Danh mục mã định danh của các đơn vị thuộc Ủy ban và doanh nghiệp phục vụ liên thông văn bản điện tử

Ban hành Danh mục mã định danh của các đơn vị thuộc Ủy ban và doanh nghiệp phục vụ liên thông văn bản điện tử

02/06/2020

Ngày 1/6/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 259/QĐ-UBQLV ban hành Danh mục mã định danh của các đơn vị thuộc Ủy ban và doanh nghiệp phục vụ liên thông văn bản điện tử.
Truy cập thông tin và khai thác tài liệu về công tác Đảng trên Cổng thông tin điện tử

Truy cập thông tin và khai thác tài liệu về công tác Đảng trên Cổng thông tin điện tử

28/05/2020

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 238-CV/ĐU gửi các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Ủy ban về việc truy cập thông tin và khai thác tài liệu công tác Đảng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban.
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025)

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025)

28/05/2020

Ngày 27/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 82/UBQLV-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của PVN

22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 237/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020

22/05/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã Công văn số 858/UBQLV-TH về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2020.
Phê duyệt và triển khai Đề án Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phê duyệt và triển khai Đề án Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 236/QĐ-UBQLV phê duyệt và triển khai Đề án Trục liên thông văn bản Ủy ban.
Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

17/05/2020

Ngày 15/5/2020, Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Kế hoạch số 19/KH-CĐUBQLVNN tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

12/05/2020

Ngày 11/5, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có các Quyết định số 222/QĐ-UBQLV và Quyết định số 223/QĐ-UBQLV về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này