Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Xuất bản "Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước"

08/06/2021

00:00/

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (1/6/1948 -11/6/2021), Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương biên soạn và phát hành cuốn sách “Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước”.

Cuốn sách “Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước”  do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương biên soạn được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 -11/6/2021), là cuốn cẩm nang quý dành cho những người làm công tác thi đua, khen thưởng trên cả nước.  

Ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc gì cũng phải thi đua; thi đua gắn liền với mỗi con người, gắn liền với công việc hàng ngày. Người đã nâng thi đua lên một tầm tư tưởng cao: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Kể từ đó, ngày 11/6 hàng năm trở thành “Ngày truyền thống thi đua yêu nước”.

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước, để giúp cho việc nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương biên soạn và phát hành cuốn sách “Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước”.

Đây là cuốn sách nghiệp vụ cung cấp có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành nghiên cứu, nắm vững chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Minh Ngọc

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này