Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Tiếp nối truyền thống "Người đi tìm lửa"

04/08/2020

CMSC Trong các ngày 03, 04/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, cán bộ đảng viên của PVN.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đặng Hoàng An - Ủy viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí lãnh đạo đại diện cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; cùng 297 đại biểu - những Đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất và sức mạnh đoàn kết của hơn 6 vạn đảng viên, người lao động ngành dầu khí.

Tinh thần và ý chí của những “Người đi tìm lửa”

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN nhận định, nhiệm kỳ 2015 – 2020, PVN đã trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức đến từ điều kiện bên ngoài, cũng như nội tại Tập đoàn. Vượt qua khó khăn, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ PVN đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu quan trọng, góp phần không nhỏ vào thu ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia.

“Trong những ngày tháng khó khăn ấy, bản lĩnh và vai trò hạt nhân của Đảng bộ PVN được khẳng định, nội lực của người Dầu khí đã thể hiện được tinh thần và ý chí của những “Người đi tìm lửa”, giúp chúng ta gắn kết thành một tập thể mạnh, một Đảng bộ vững vàng, tự tin và bình tĩnh vượt qua tất cả” – đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định. 

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Bí thư Đảng ủy PVN, Đại hội sẽ thảo luận về phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng thời, lựa chọn đội ngũ nhân sự tốt nhất có thể cho nhiệm kỳ III và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

“Lịch sử đã cho thấy rằng, 45 năm qua, chưa bao giờ, PVN chỉ có khó khăn mà không có thuận lợi. Thuận lợi lớn nhất mà chúng ta có được là sự đồng tâm, nhất trí của đội ngũ người lao động dầu khí có trình độ, có ý chí và khát vọng vươn lên, có văn hóa. Vì vậy, rất mong các đại biểu, hãy mang lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của người dầu khí, lòng tự trọng nghề nghiệp và lòng tự tin lan tỏa đến gần 1,5 vạn Đảng viên, đến gần 6 vạn người lao động đoàn kết xây dựng và phát triển PVN ngày càng lớn mạnh” – đồng chí Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Báo cáo về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN cho biết, Đảng ủy PVN đã vượt qua khó khăn, lãnh đạo người lao động trong thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; chế biến và phân phối sản phẩm dầu khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí. Từ nỗ lực trong sản xuất – kinh doanh, kết quả tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo công tác tái cơ cấu bộ máy điều hành, cơ cấu tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, bước đầu đã nâng cao hiệu quả điều hành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, xử lý giúp nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kiểm soát tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Ban hành quy chế quản trị nội bộ làm cơ sở để xây dựng, ban hành Bộ Quy chế quản trị nghiệp vụ nội bộ để quản lý các hoạt động thông suốt, chuẩn mực, phù hợp với những thay đổi về kinh tế, pháp luật, xu hướng công nghệ và tạo tiền đề cho quản trị số trong tương lai. Triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020 theo đúng tiến độ; thực hiện thành công thoái vốn tại 2 đơn vị, cổ phần hóa tại 3 đơn vị. Việc phân cấp, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khuyến khích sự năng động của đơn vị cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ thông qua người đại diện từng bước được thực hiện.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN báo cáo tại Đại hội

Từ đầu năm 2020, trước tác động kép của dịch bệnh Covid-9 và giá dầu giảm sâu, Tập đoàn đã chủ động theo phương châm “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”, tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ gói giải pháp cấp bách để ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm. Đồng thời, Tập đoàn cũng chú trọng tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Trong Công tác tổ chức, Đảng uỷ Tập đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ và đoàn thể đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Hằng năm xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 100% so với chỉ tiêu Đại hội. Tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã giữ vai trò hạt nhân, lãnh đạo toàn diện, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới; chú trọng rà soát, khắc phục các khâu yếu kém trong công tác cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp được tái cơ cấu với quyết tâm chính trị cao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá, Đảng ủy PVN đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ chính trị. Một nhiệm kỳ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của những "Người đi tìm lửa” với tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, PVN tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Muốn vậy, đòi hỏi các cấp ủy, các cán bộ, Đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh” - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giao nhiệm vụ: Đảng bộ PVN cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi trọng công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, PVN cần tiếp tục chú trọng thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, đồng thời cập nhật các quan điểm chiến lược của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Trần Sỹ Thanh tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đại hội cũng đã bầu ra 24 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí tích cực, khẩn trương, trang trọng, thiết thực và đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Đại hội tiếp thêm sức mạnh động lực để toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động dầu khí, với truyền thống tự hào của những “Người đi tìm lửa” từ 45 năm qua, tiếp tục đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách; đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc xây dựng và phát triển ổn định, bền vững Tập đoàn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này