Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất

07/08/2020

CMSC Trong các ngày 6 - 7/8, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 195 đại biểu tham dự. Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, tập trung dân chủ và tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững vị thế là một trong những Tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chú trọng xây dựng, triển khai các dự án trọng điểm

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cho biết, Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn thực hiện được nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ xác định trong nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem phát biểu khai mạc Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu Tập đoàn lần thứ III có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo tại Đại hội

Báo cáo về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong doanh nghiệp. Bản lĩnh chính trị của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hàng năm đạt trên 95% hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảm bảo theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Toàn Đảng bộ Tập đã kết nạp được 263 đảng viên mới, bằng 131.5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên và các đơn vị thành viên, Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2016-2020, 5/7 nhóm ngành có lợi nhuận tăng; 4 đơn vị thuộc Đề án 1468 sản xuất dần ổn định, riêng đối với Công ty cổ phần DAP – Vinachem đang được Ban Chỉ đạo Chính phủ xem xét đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp, dự án thuộc Đề án 1468; Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết có tăng trưởng; góp phần đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế; Nghiêm túc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Từng bước củng cố và phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ quốc tế, minh bạch trong hoạt động. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; Tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn, tính theo giá so sánh năm 2010, đạt 232.350 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2,5%/năm; doanh thu đạt 227.592 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 0,1%/năm; nộp ngân sách ước đạt 9.288 tỷ đồng. Tập đoàn đã đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho gần 23.000 lao động với điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.055 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.615 triệu USD, tăng bình quân 8,3%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.440 triệu USD, tăng bình quân 3,9%/năm. Công tác cổ phần hóa và thoái vốn được chú trọng; Tập đoàn đã chuyển nhượng vốn thành công và chuyển nhượng được một phần tại 8 Công ty cổ phần Tổng số tiền thu được 529,4 tỷ đồng, lợi nhuận từ thoái vốn 413 tỷ đồng, bình quân giá bán cao gấp 4,55 lần giá gốc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới

Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và chia sẻ những kết quả mà Đảng bộ Vinachem khóa II đã đạt được.

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Châu đánh giá: Đảng bộ Vinachem đã triển khai đầy đủ các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công thương.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; mặc dù nhiều chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị không đạt so với nghị quyết đại hội đề ra. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tập thể cán bộ công nhân nhiên trong Tập đoàn, đã thực hiện đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Đồng chí Lê Văn Châu gợi mở những hướng đi cho Đảng bộ Vinachem trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ Vinachem cần đặc biệt chú trọng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Với những mục tiêu cụ thể nêu trên, mỗi đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong toàn Tập đoàn.

 
Đại biểu bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm gồm 26 đồng chí; Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Đại hội cũng đã bầu ra 6 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này