Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải: Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam

05/08/2020

CMSC Trong các ngày 4-5/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của VIMC.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng toàn thể các đại biểu đại diện cho 35 tổ chức đảng trực thuộc và 681 đảng viên thuộc Đảng bộ VIMC

Đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Tổng giám đốc VICM báo cáo tại Đại hội

Báo cáo về các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, VIMC đã cơ bản hoàn thành công tác tái cơ cấu theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện và ổn định. Tổng công ty tiếp tục thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 27/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đã đề ra trong giai đoạn 2015 - 2020. 

Về lợi nhuận, VIMC đã khắc phục được tình trạng thua lỗ của giai đoạn trước. Lỗ giai đoạn 2011 - 2015 lên tới 18.000 tỷ đồng, đặc biệt là năm 2012 - 2013, mỗi năm lỗ 7.000 - 8.000 tỷ đồng. Đến năm 2015, VIMC đã bắt đầu có lãi, đến năm 2017, lợi nhuận toàn Tổng công ty đạt 969 tỷ đồng (gấp 15 lần lợi nhuận năm 2015). Giai đoạn 2016 - 2020, lợi nhuận toàn Tổng công ty ước đạt 2.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.800 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, vốn chủ sở hữu đã được bù đắp, bảo toàn và phát triển. Vốn chủ sở hữu tại Tổng công ty năm 2014 là âm 9.000 tỷ đồng, năm 2015 là 6.500 tỷ đồng nhưng đến hiện tại, vốn chủ sở hữu đã tăng  lên 12.300 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2025 là đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói tại Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2030, giữ vị trí số 1 của ngành hàng hải Việt Nam, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao trong khu vực Châu Á và có phạm vi hoạt động toàn cầu.

Báo cáo chính trị cũng giành những nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng bao gồm công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện chế độ sinh hoạt, quản lý và phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, việc thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, công tác phòng chống tham nhũng,…

Trên cơ sở đánh giá, nhận định những cơ hội và thách thức, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ tới với mục tiêu đến năm 2025 sản lượng hàng thông qua cảng đạt gần 139 triệu tấn, sản lượng vận tải biển đạt hơn 18 triệu tấn, doanh thu đạt 10.771 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất hơn 1.230 tỷ đồng. Phấn đấu Đảng bộ Tổng công ty đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, kết nạp 150 đảng viên mới trong kỳ.

Các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại Đại hội

Đáng chú ý, với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp cơ cấu quyết liệt và hiệu quả, vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty hiện đã được bù đắp, bảo toàn và tăng trưởng lên mức 11.941 tỷ đồng (năm 2014, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty âm 9.000 tỷ đồng). Với hệ thống cảng biển quy mô lớn, đội tàu vận tải biển và các doanh nghiệp logistics đồng bộ, có mạng lưới hơn 30 đơn vị thành viên, Tổng Công ty Hàng hải vẫn đang giữ vững vị trí là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Khối doanh nghiệp kinh doanh cảng biển của VIMC tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển của VICM đạt 108,2 triệu tấn, tăng bình quân 6,8%/năm. Lợi nhuận trước thuế của khối cảng biển năm 2019 là 1.118 tỷ đồng, năm 2020 dự kiến đạt 1.277 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của một số cảng biển đạt tỷ lệ cao; các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải duy trì kinh doanh lãi.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng công ty luôn chú trọng đổi mới và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của Tổng công ty. Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Tổng công ty luôn đoàn kết thống nhất, tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá Đảng bộ VIMC đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới. Do đó, yêu cầu đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ tới hết sức nặng nề, khó khăn”, đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh.

Bày tỏ nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Ban Chấp hành Đảng bộ khoá V đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Hoàng Giang đồng thời giao nhiệm vụ: Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, VIMC cần tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển gắn với các Nghị quyết của Đảng, đảm bảo vị thế vững chắc với mục tiêu đến năm 2030 là đơnvị hàng đầu của ngành hàng hải Việt Nam, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao trong khu vực Châu Á và có phạm vi hoạt động toàn cầu.

Các đại biểu bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau quá trình làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí, Ban chấp hành đã bầu ra ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐTV, tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Q.Tổng giám đốc, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này