Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Ủy ban: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2020

12/01/2021

CMSC Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021.

Tham dự Hội nghị, về phía đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng bộ Ủy ban, có các đồng chí: Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Ủy ban, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban và các đồng chí trong cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhận định, Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá các kết quả đã đạt được, các tồn tại nguyên nhân, kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng trong năm 2020; xác định phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Ủy ban. Đồng chí Hồ Sỹ Hùng cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo Văn phòng, các Ban tham mưu của Ủy ban chuẩn bị dự thảo báo cáo về các vấn đề quan trọng phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đảng.

Do đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Ủy ban đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng năm 2021 trong đó tập trung kiện toàn bộ máy, cơ cấu của các tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Sỹ Hùng cũng mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng về những nội dung: mối quan hệ và sự phối hợp giữa các Đảng ủy Ủy ban với Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban và cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị trong cơ quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức chính trị thuộc Ủy ban thời gian qua; công tác phát triển Đảng viên mới trong năm 2021 và các giải pháp quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban cho biết, năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất thường. Đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng trên thế giới gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Tình hình chính trị, an ninh thế giới khó lường; nguy cơ bất ổn gia tăng trong quan hệ giữa các nước lớn. Trong nước, hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19; bên cạnh đó, thời tiết tiếp tục diễn biến không thuận lợi, hạn hán, lụt lội, xâm nhập mặn, giông lốc, dịch bệnh tiếp tục gia tăng gây thiệt hại lớn cho nhiều vùng, địa phương.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Ủy ban đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Ủy ban và Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát Đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo: Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các Đảng bộ, chi bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch được đề ra từ đầu năm 2020, đồng thời triển khai có hiệu quả các công việc mới do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban. Mặc dù với khối lượng lớn công việc nhưng trong toàn Đảng bộ Ủy ban đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, liên quan tới công tác thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp ngành Công Thương; thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Ngay sau khi Đảng bộ Ủy ban được lập theo Quyết định số 2169-QĐ/ĐUK, ngày 6/1/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban, phân công cụ thể nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban; thành lập Văn phòng Đảng ủy và các ban tham mưu của Đảng ủy Ủy ban gồm Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban; xây dựng Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời với Ban Cán sự Đảng Ủy ban, Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc hoàn thiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, quy hoạch người đại diện giữ các chức danh quản lý tại các tập đoàn thuộc Ủy ban.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cũng như các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu 100% cán bộ, Đảng viên đều phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, chuyển về các cấp ủy Đảng quản lý, theo dõi và đánh giá kiểm điểm cuối năm và sinh hoạt chi bộ định kỳ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm tổ chức Đảng, Đảng viên, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức Đảng, Đảng viên về Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Ủy ban cũng như các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm sâu sát việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của cán bộ, Đảng viên, người lao động trong đơn vị; đến thời điểm hiện nay cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có nhận thức tư tưởng yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt nội quy, quy định, kỷ luật lao động của đơn vị, có ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển Đảng viên mới luôn đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 163 Đảng viên mới. Công nhận Đảng viên chính thức cho 156 Đảng viên dự bị. Công tác bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nhất là bồi dưỡng các đồng chí trong Đảng ủy được quan tâm thực hiện.

Năm 2020, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức kiểm tra đối với 33 tổ chức Đảng (3 Đảng bộ bộ phận và 30 Chi bộ) và 1.888 Đảng viên (trong đó có 396 đồng chí là cấp ủy viên); giám sát chuyên đề đối với 24 Chi bộ và 210 Đảng viên (trong đó có 19 đồng chí là cấp ủy viên).

Đảng ủy Ủy ban thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức tiếp nhận 3 tổ chức đoàn về trực thuộc Đoàn thanh niên Ủy ban gồm 3 Đoàn thanh niên: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Đảng ủy luôn ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn Thanh niên Ủy ban tham gia chương trình hội thao và liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp Khối năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đặc biệt là chương trình thiện nguyện “Chung tay cùng Miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa....

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trước những khó khăn của năm 2020, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đơn vị thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty; từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà gợi ý một số nội dung Đảng ủy Ủy ban cần quan tâm thực hiện. Theo đó, Đảng ủy Ủy ban cần tiếp tục rà soát, quan tâm việc xây dựng các Nghị quyết của Đảng bộ Ủy ban và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quan tâm làm tốt công tác Đảng như công tác phát triển Đảng, kết nạp Đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát. Nghiêm túc thực hiện chủ đề năm 2021 mà Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thông qua là “Đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và Đảng viên”. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

*Nhân dịp này, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng, Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng trao Giấy khen của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn trao Giấy khen của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, thực hiện góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhật Quang - Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này