Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Ủy ban sơ kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020

25/07/2020

CMSC Ngày 24/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị tập trung vào 2 nhiệm trọng tâm là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban sẽ diễn ra trong thời gian tới và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban, Bí thư Phó Bí thư các Chi bộ và 3 Đảng bộ trực thuộc: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor).

Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 là thời gian tương đối đặc biệt của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của Ủy ban rất nặng nề, nhiều nhiệm vụ mới còn có nhiều khó khăn, lại thêm ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid - 19. Đảng bộ Ủy ban vừa phải triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của một Đảng bộ cấp trên cơ sở mới thành lập theo Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, vừa phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội trong hệ thống tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, với sự cố gắng cao của cả tập thể, Đảng bộ Ủy ban đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi, song trước mắt cũng còn nhiều thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, kịp thời rút ra các bài học từ thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn cho thời gian tới nhằm hoàn thành thật tốt chương trình công tác năm 2020 đã đề ra. Mặt khác, Đảng ủy Ủy ban cũng cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Ủy ban đã tổ chức 6 phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy, 1 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban lần thứ nhất, 1 Hội nghị thực hiện quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Ủy ban thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đổi mới bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của xã hội, cơ quan, đơn vị, đảm bảo được mục đích, yêu cầu và tiến độ quy định.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tư tưởng của cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của lãnh đạo Ủy ban. Đại đa số cán bộ, Đảng viên kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực, sáng tạo góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và định hướng phát triển của Ủy ban nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ủy ban triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch được đề ra từ đầu năm 2020, đồng thời triển khai có hiệu quả các công việc mới do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban. Mặc dù với khối lượng lớn công việc song toàn Đảng bộ Ủy ban đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh việc hoàn thành công tác tổ chức cán bộ, bộ máy, vị trí việc làm, tiền lương, thi đua khen thưởng, Ủy ban đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công thương, Ủy ban đã rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu, báo cáo; nắm tình hình trực tiếp tại 11 dự án nhận bàn giao từ Bộ Công Thương (dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam vẫn do Bộ Công Thương quản lý). Trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình của các dự án, doanh nghiệp, sau 10 tháng tiếp nhận nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy ban đã có 12 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, đồng thời, tiếp tục thiết lập, hoàn thiện hệ thống văn thư, hành chính đồng bộ với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đặc biệt các tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng trầm trọng của dịch Covid-19.

Đóng góp xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Đồng chí Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tham gia tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp nhận xét, ngay sau khi tiếp nhận 3 Đảng bộ ACV, VEC và Vinafor, bộ máy tham mưu của Đảng bộ Ủy ban thực hiện chức năng nhanh chóng, bài bản và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đóng góp xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tuấn Anh nhận định, Đảng ủy cần lãnh đạo, hoàn thành tốt chức năng của Ủy ban trong công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Đồng chí Phạm Tuấn Anh kiến nghị cần làm rõ nét nội dung thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm dựa trên Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 02 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh sự liên quan trực tiếp của Nghị quyết 01 bởi các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ tạo ra sản phẩm, dịch vụ quan trọng trong những ngành nghề mang tính thiết yếu cho sự phát triển kinh tế của xã hội, Ủy ban thực hiện Nghị quyết 02 không phải với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước tạo ra khuôn khổ hành lang pháp lý, mà với tư cách cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, giải quyết đề xuất, đề nghị của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, từ đó, giúp 19 doanh nghiệp trực thuộc nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Đồng chí Lại Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV tham gia tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV kiến nghị cần đưa vào nội dung tổng kết tình hình tổ chức Đại hội cổ đông của các doanh nghiệp trực thuộc bởi trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay, đặc biệt là tình trạng dịch Covid-19 tác động lớn tới ngành hàng không, thống nhất phương hướng chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch sản xuất – kinh doanh trong Đại hội cổ đông không phải là nhiệm vụ đơn giản. Bên cạnh đó, đồng chí Lại Xuân Thanh đề xuất cần có nghị quyết chuyên đề về vấn đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Ủy ban trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor tham gia tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor đánh giá, dù mới được thành lập và kiện toàn, nhưng công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Ủy ban được đặc biệt chú trọng và hoạt động quy củ, có tổ chức, đồng thời, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai toàn diện, triệt để.

Đồng chí Phí Mạnh Cường cho rằng, cần lồng ghép những nội dung thảo luận quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn tại các chương trình sinh hoạt Đảng, từ đó, thể hiện được vai trò là cơ quan đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng chí Phí Mạnh Cường cho rằng Đảng ủy Ủy ban cần quan tâm, tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách công tác Đảng. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy Vinafor cũng cho rằng, nhiệm vụ tuyên truyền, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban thông qua các chương trình ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu cho cán bộ, Đảng viên cũng cần được chú trọng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này