Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đoàn Thanh niên Ủy ban: Đẩy mạnh phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt

17/06/2022

CMSC Ngày 17/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Hải Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và đồng chí Đinh Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Về phía Đoàn Thanh niên Ủy ban, có đồng chí Hồ Khánh Duy – Bí thư Đoàn Thanh niên cùng các Ủy viên Ban Chấp hành hành và các Đoàn viên thanh niên của Ủy ban.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Khánh Duy - Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định: Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ cơ quan, nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên, thanh niên Ủy ban trong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện từ khi thành lập; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; bầu ra Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Hồ Khánh Duy - Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Theo đồng chí Hồ Khánh Duy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban; sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức Đoàn bạn, nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tích cực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hoàn thành xuất sắc nhiều hoạt động phong trào

Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nhiệm kỳ 2019 – 2022 đối với Đoàn Thanh niên các cấp nói chung và Đoàn thanh niên Ủy ban nói riêng là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt cuộc sống. Các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên đều bị hạn chế về cả nguồn lực và quy mô. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban, cùng sự quan tâm định hướng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban với quyết tâm và nỗ lực cao nhất đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn Ủy ban lần thứ I, linh hoạt, sáng tạo, tích cực phát huy trí tuệ của tuổi trẻ, tận tâm, tận lực triển khai cụ thể hóa Nghị quyết qua Chương trình hành động và các nhiệm vụ cụ thể; dẫn dắt, điều hành tổ chức Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiều hoạt động phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Ủy ban đã đề ra.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban đã triển khai và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên trong Ủy ban.

Ban Chấp hành đoàn Ủy ban đã yêu cầu các đồng chí đoàn viên là đảng viên tham gia học tập đầy đủ theo chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban các lớp đào tạo, bồi dưỡng về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị tập huấn toàn quốc về thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: Hội nghị đối ngoại, Hội nghị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đoàn thanh niên Ủy ban đã tích cực tham gia các Hội thảo chuyên đề do Đoàn Khối cơ quan Trung ương tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn cũng thường xuyên trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng xã hội của đoàn viên trong cơ sở đoàn, qua đó, giúp đoàn viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. Luôn đề cao ý thức nêu gương, nhận thức chính trị, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động Đoàn và lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại Đại hội

Công tác giáo dục truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh niên được duy trì hiệu quả, kết hợp với các hoạt động từ thiện, xã hội, như chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7; tổ chức Hội thao nhằm kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong giai đoạn 2019 - 2020, Đoàn Thanh niên Ủy ban đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các vùng đặc biệt khó khăn tại các tỉnh như Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái… Bên cạnh các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào, trong năm 2021, Đoàn Ủy ban đã đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức đa dạng các hoạt động với các nội dung phù hợp với đặc thù và phát huy được các thế mạnh của đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị; phối hợp với văn phòng Đảng ủy và Vụ Tổ chức cán bộ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn về lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; động viên đoàn viên, thanh niên thi đua làm việc, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban luôn tích cực tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng; xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tham gia đầy đủ các công tác tập huấn về Đảng do Văn phòng Đảng ủy Ủy ban tổ chức. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban luôn phối hợp chặt chẽ với các chi bộ trong cơ quan trong việc giám sát, đánh giá chất lượng đoàn viên, đảng viên cuối năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng chí Nguyễn Thanh Nam cho biết, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban đề ra mục tiêu: Xây dựng Đoàn cơ sở Ủy ban vững mạnh, hoạt động hiệu quả; thi đua hăng say làm việc; tận tâm, mẫn cán, tiên phong “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, chủ động đảm nhận những việc mới, việc khó tại cơ quan, đơn vị; xây dựng hình ảnh thanh niên Cơ quan “Văn minh - Chuyên nghiệp” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Chủ động phối hợp và thực thi các nhiệm vụ chính trị được giao

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ghi nhận và biểu dương kết quả trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên Ủy ban trong nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn đánh giá cao những mục tiêu mà Đoàn Thanh niên Ủy ban đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Ủy ban, trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục bám sát các chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, để chủ động phối hợp và thực thi các nhiệm vụ chính trị được giao, xung kích, xung phong trong một số lĩnh vực mà Đoàn Thanh niên Ủy ban có ưu thế.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban cũng lưu ý Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban trong công tác tiếp nhận, có phương hướng thu hút và khuyến khích tham gia sinh hoạt các Đoàn viên mới trong thời gian tới. Về công tác từ thiện, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu Đoàn Thanh niên Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Đoàn Khối cơ quan Trung ương, thực hiện tốt nội dung này.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đánh giá: nhìn lại nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương có sự đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đồng chí Bùi Hoàng Tùng, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Ủy ban đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các mảng công tác, các hoạt động phong trào, có sự đầu tư về phương thức lẫn nội dung. Đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhận định: phong trào thanh niên tình nguyện đã được Đoàn Thanh niên Ủy bản triển khai tại nhiều địa phương, để lại dấu ấn tình cảm sâu sắc trong lòng bà con nhân dân, các cháu thiếu nhi.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bùi Hoàng Tùng gợi ý Đoàn Thanh niên Ủy ban đầu tư nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ sát thực, có tính định lượng, có tính phấn đấu cao, có thể thống kê, kiểm điểm, rút kinh nghiệm từng năm, bao phủ các hoạt động công tác Đoàn. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Hoàng Tùng mong muốn Đoàn Thanh niên Ủy ban lồng ghép hài hòa các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến với hoạt động tổ chức các ngày kỷ niệm lễ lớn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các Đoàn viên tham gia bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 7 đồng chí: Hồ Khánh Duy – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban; Nguyễn Thanh Nam – Chuyên viên Vụ Tổng hợp; Vũ Hoàng Nam – Chuyên viên Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; Lê Trúc Quỳnh – Chuyên viên Vụ Công nghệ và Hạ tầng; Lê Minh Trung – Chuyên viên Văn phòng Ủy ban, Nguyễn Ngọc Châm – Chuyên viên Văn phòng Ủy ban; Nguyễn Nhật Quang – Chuyên viên Trung tâm Thông tin. Đồng chí Hồ Khánh Duy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn và đồng chí Bùi Hoàng Tùng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban nhiệm kỳ II, đồng chí Hồ Khánh Duy phát biểu: “Được Đại hội tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027, chúng tôi xin hứa trước Đại hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong đợi Đảng ủy cơ quan và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cơ quan. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy Ủy ban và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã luôn chỉ đạo, định hướng, động viên trong thời gian qua”.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này