Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chỉ thị về phát động đợt thi đua đặc biệt “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

16/09/2021

00:00/

CMSC Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBQLV về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

Xem toàn văn Chỉ thị số 02/CT-UBQLV tại đây
Media
Thư viện hình ảnh