Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC

27/10/2021

00:00/

CMSC Ngày 27/10, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành - Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Hồng Long – Phó Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; ông Nguyễn Khắc Minh - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng - Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Văn phòng (Ủy ban) cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) đã công bố Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) công bố Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Chí Thành

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Chí Thành. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá: “Là người trưởng thành từ cơ sở, tham gia công tác chỉ đạo, điều hành tại nhiều đơn vị thuộc Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng công ty như Lãnh đạo ban, Chi nhánh, Lãnh đạo Tổng công ty, ông Nguyễn Chí Thành thể hiện năng lực nghiên cứu, khả năng lãnh đạo tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt có tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Lãnh đạo lãnh đạo, điều hành SCIC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh”.

Giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận định: trước yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức, để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thực hiện vai trò Nhà đầu tư Chính phủ, nhiệm vụ được giao của Tổng công ty là rất quan trọng và nặng nề.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu ông Nguyễn Chí Thành cùng tập thể SCIC hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Quỹ Đầu tư Chính phủ. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò Nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19. Triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban; đồng thời, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh bày tỏ tin tưởng rằng, với trọng trách mới ông Nguyễn Chí Thành và tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Tổng công ty sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 và triển khai thành công chiến lược phát triển SCIC trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ, ông Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy SCIC của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với ông Nguyễn Chí Thành.

Ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy SCIC của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với ông Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy SCIC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá những hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty nề nếp, bài bản, lãnh đạo toàn Tổng công ty thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy SCIC, ông Nguyễn Long Hải yêu cầu Đảng bộ SCIC tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, trong nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tân Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành cùng tập thể Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục đoàn kết, thảo luận để xây dựng chiến lược kinh doanh và công tác cán bộ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Long Hải bày tỏ tin tưởng rằng, với trọng trách mới, tân Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được tổ chức giao phó, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo SCIC đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy SCIC Nguyễn Chí Thành bày tỏ sự vinh dự khi nhận những nhiệm vụ mới; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của lãnh đạo SCIC qua các thời kỳ; tiếp tục quán triệt, đi đầu và gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái vể tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

“Tôi xin hứa sẽ tổ chức triển khai Chiến lược phát triển của SCIC ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng phát triển Tổng công ty thành một tổ chức đầu tư năng động, hiệu quả của Chính phủ. Đồng thời, chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để chuyển đổi SCIC sang mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Đặt mình trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với chức năng và nhiệm vụ là một Tổng công ty về đầu tư tài chính, SCIC sẽ có những ý kiến tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ do Chính phủ, Ủy ban giao để góp phần vào quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới” – ông Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Nguyễn Chí Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối. Bắt đầu làm việc tại SCIC với vai trò Phó ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11/2008. Từ năm 2010, lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3.

Ngày 30/6/2015, ông Nguyễn Chí Thành được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1/9/2017. Ngày 8/5/2019, ông Thành được Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc SCIC.

Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Chí Thành được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Chí Thành được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Ngày 2/10/2020, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này