Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

00:00/

CMSC Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.

Xem Quyết định tại đây
Media
Thư viện hình ảnh