Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

02/11/2021

00:00/

CMSC Ngày 01/11, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Công văn số 1911/UBQLV-PCKS về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) năm 2021 theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai Công văn số 3582/BTP-PBGDPL ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyền truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, doanh nghiệp chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực gắn với hoạt động của doanh nghiệp.

Các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do đơn vị, doanh nghiệp tổ chức; phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của đơn vị; xây dựng tin, bài phản ánh hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật của đơn vị; tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân; các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng.

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này