Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Năm 2020, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản nộp Ngân sách Nhà nước 19.500 tỷ đồng

21/01/2021

CMSC Sáng 21/1, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), ông Nguyễn Văn Nhân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh. Về phía TKV có ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) TKV, ông Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc TKV, các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thành viên, các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV cho biết, năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; sản lượng than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng Alumin sản xuất năm 2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Alumin sản xuất tổng số 1,42 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch. Tiêu thụ đạt 1,40 triệu tấn đạt 109% kế hoạch. Tiêu thụ đồng tấm 13.000 tấn, tăng 7% so với 2019; kẽm thỏi 12.000 tấn, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, sản xuất điện đạt 10,6 tỷ kWh, bằng 108% thực hiện năm 2019, đây là kết quả cao nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty Điện lực TKV.

Ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc TKV báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020

Trong năm, TKV đã sản xuất 80.000 tấn thuốc nổ các loại, bằng 116% kế hoạch; cung ứng 122.000 tấn thuốc nổ, bằng 108% kế hoạch. Sản xuất nguyên liệu sản xuất thuốc nổ Nitorat Amon 172.860 tấn, bằng 111% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2019. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 123.425 tỷ đồng; nộp Ngân sách Nhà nước 19.500 tỷ đồng; lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn các công ty là 1,96 lần, giảm 0,76 lần so với đầu nhiệm kỳ (năm 2016); trong đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ-TKV là 1,2 lần, giảm 0,78 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn Tập đoàn 5,85%, tăng 240% so với đầu nhiệm kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) toàn Tập đoàn 4,42%, tăng 80% so với đầu nhiệm kỳ. Phát hành thành công 2.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng tài sản năm 2020 là 127 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019; vốn góp chủ sở hữu 35 nghìn tỷ đồng (bằng vốn điều lệ). Như vậy, Tập đoàn và các Công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Năng suất lao động toàn Tập đoàn tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 784/773 tấn/người/năm, bằng 101,5% kế hoạch.

Từ việc duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, TKV đã đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 96.000 người lao động với tiền lương bình quân chung là 12,8 triệu người/tháng. Trong đó, sản xuất than 13,8 triệu đồng/người/ tháng, bằng 100,7% kế hoạch và bằng 100,8% thực hiện 2019. Tiền lương thợ lò đạt 20 triệu đồng/người/tháng cao hơn năm 2019. Tiền lương của lao động sản xuất chính các lĩnh vực than, khoáng sản, điện lực, cơ khí… vẫn có tăng trưởng. Một số ít đơn vị khó khăn về sản xuất, đều được Tập đoàn trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ tiền lương cho người lao động, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cung ứng đủ than cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt cho sản xuất điện

Phó Thủ trướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ trướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV cần bám sát 8 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành cùng 11 nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ đã đề ra trong năm 2021. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của Tập đoàn xây dựng các kịch bản phù hợp để chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, TKV phải chủ động, linh hoạt điều hành sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than nhằm đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt cho sản xuất điện. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tập đoàn thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tập đoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của từng đơn vị thành viên; tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, rà soát lại các ngành nghề, sản phẩm của Tập đoàn để tái cơ cấu phù hợp về công nghệ sản xuất, đầu tư, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực...  trên cơ sở xác định các sản phẩm chính của Tập đoàn là than, điện và các sản phẩm khoáng sản khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TKV đẩy mạnh chương trình cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa sâu rộng trong Tập đoàn, đặc biệt phải coi khoa học công nghệ là chìa khoá để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả của doanh nghiệp và hệ số an toàn trong quá trình lao động sản xuất. Bên cạnh đó, TKV cần đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, sẵn sàng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; làm tốt công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh….

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, tác động tiêu cực, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề đối với nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, Tập đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020. TKV là  một trong số ít các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đạt lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, thời gian tới Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là điều kiện khai thác mỏ, nhất là than ngày càng khó khăn hơn. Một số chính sách của nhà nước liên quan đến công tác tái cơ cấu, quản trị doanh nghiệp chưa được điều chỉnh kịp thời..., ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu sản xuất, tiêu thụ và việc làm của người lao động.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn là tiếp tục hoàn thiện mô hình "Sản xuất và Thương mại than" theo hướng đa dạng các chủng loại than nhập khẩu với than sản xuất trong nước cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài nước nhằm mục tiêu tăng năng lực sản xuất, khai thác tối đa lợi thế so sánh của Tập đoàn.

Đồng thời, duy trì sự phát triển của các lĩnh vực và giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam. Cùng với đó, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế; phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy thế mạnh của Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ. Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất, kinh doanh khác thì phát triển phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh nhận định, nửa cuối năm 2020, Tập đoàn TKV gặp nhiều khó khăn khi vừa phải phòng, chống dịch vừa phải vượt qua ảnh hưởng của thời tiết do mưa nhiều. Ngành điện đã huy động tối đa nguồn phát thủy điện khiến nhu cầu sử dụng than cho điện than giảm mạnh.

Cùng với đó, những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các công việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn và sắp xếp các đơn vị trực thuộc và những vướng mắc do sự thay đổi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội một số địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch phát triển ngành than. Mặc dù vậy, TKV và các đơn vị trong Tập đoàn đã vượt qua "ảnh hưởng kép", thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, thị trường năng lượng được dự báo có thêm nhiều biến động và gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, TKV cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; đổi mới sáng tạo hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy "Kỷ luật và Đồng tâm"

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV TKV

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn bày tỏ, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động chưa từng có của dịch Covid-19 và thiên tai. Tuy nhiên, với sự đồng thuận, nỗ lực, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của tập thể 96.000 cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Tập đoàn, đặc biệt là sự nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật kỷ cương từ cơ quan điều hành, bộ máy tham mưu đến các đơn vị thành viên nên Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Năm 2021, TKV đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu của toàn Tập đoàn là 123.880 tỷ đồng, tương đương với thực hiện năm 2020; nộp ngân sách 17.900 tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 3.000 tỷ đồng; năng suất lao động tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi đạt 787 tấn/người/năm, tăng 2% so với thực hiện 2020.

Về sản xuất, kinh doanh than, TKV phấn đấu tiêu thụ 42 triệu tấn than; sản xuất 38,5 triệu tấn và nhập khẩu 1,4 triệu tấn than tuỳ theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp. Về khoáng sản, Công ty Nhôm Lâm Đồng sẽ sản xuất 650.000 tấn alumin; Công ty Nhôm Đắk Nông sản xuất 650.000 tấn. Sản lượng kẽm thỏi đạt 12.000 tấn, tinh quặng đồng đạt 99.560 tấn...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Nguyễn Trọng Thái – Tổ trưởng sản xuất, Công trường kiến thiết cơ bản I thuộc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Nguyễn Trọng Thái

Lãnh đạo Tập đoàn TKV trao tặng Cờ thi đua của Tập đoàn cho 10 đơn vị thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

Minh Ngọc - Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này