Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

15/06/2021

CMSC Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là doanh nghiệp đầu tiên được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt quyết toán cổ phần hóa (CPH) tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc trực tuyến với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ngày 1/6/2021, tại Hà Nội

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ CPH, chi phí CPH, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, trên cơ sở thống nhất của Ban chỉ đạo CPH, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2018. Phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước và cổ phần nhà nước nắm giữ tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sau khi chuyển thành công ty cổ phần. Phê duyệt quyết toán tiền thu từ CPH, chi phí CPH, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư.

Cũng theo Quyết định này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ đại diện phần vốn nhà nước phối hợp với Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện tổ chức bàn giao doanh nghiệp CPH sang công ty cổ phần theo quy định, kết thúc quá trình CP Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trước đó, ngày 1/6 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban chỉ đạo thống nhất đánh giá Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện đúng, nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 5728/VPCP-ĐMDN ngày 14/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo một số nội dung của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán tại VRG.

Ban chỉ đạo cũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm của thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Hội đồng thành viên, Ban điều hành VRG, Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại VRG và Tổ giúp việc trong thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ đã tích cực triển khai các bước công việc sau khi Công ty mẹ - Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đặc biệt là triển khai kịp thời công tác quyết toán cổ phần hóa sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4786/BTC-TCDN ngày 12/5/2021 và chỉ đạo của Ủy ban tại văn bản số 738/UBQLV-NN ngày 17/5/2021.

Ngọc Đại (Vụ Nông nghiệp)

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này