Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban

07/04/2022

CMSC Sáng 7/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban.

Tham dự Hội nghị có đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng, Trung tâm Thông tin và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc (Ủy ban).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Ban Cán sự Đảng Ủy ban đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện các giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu khai mạc Hội nghị

“Cùng với đánh giá cán bộ, quy hoạch là một trong các khâu đầu và là khâu then chốt, tiền đề cho các khâu khác trong công tác cán bộ. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ, cần làm tốt công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, tạo sự liên thông về nguồn cán bộ giữa cơ quan Ủy ban, và các Tập đoàn, Tổng công ty” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ đó, trong thời gian vừa qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp chặt chẽ với các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ khối doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong thời gian vừa qua, Trung ương đã ban hành các Quy định mới về công tác quy hoạch cán bộ làm cơ sở để triển khai công tác quy hoạch cán bộ các cấp: Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Theo ông Nguyễn Cảnh Toàn, so với các quy định trước đó, Quy định 50 và Hướng dẫn 16 có nhiều điểm mới; trong đó, nổi bật là số lượng quy hoạch cho 1 vị trí; quy trình quy hoạch được cụ thể đối với các quy trình quy hoạch tại chỗ cho nhiệm kỳ kế tiếp, quy trình quy hoạch từ nguồn tại chỗ, quy trình từ nguồn bên ngoài cho rà soát bổ sung; quy định về xây dựng danh sách dự nguồn quy hoạch đối tượng 1 và đối tượng 2. Để triển khai thực hiện các quy định mới nêu trên trong công tác quy hoạch cán bộ tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, Ủy ban đã đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc có ý kiến về các vướng mắc, nội dung cần cụ thể hóa. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, ý kiến đề xuất của doanh nghiệp trực thuộc, Ủy ban đã xây dựng dự thảo hướng dẫn.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi, thảo luận dân chủ, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thực tiễn; tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng, bao gồm các nguyên tắc, yêu cầu chung về công tác quy hoạch. Trong đó, trọng tâm là việc phối hợp giữa công tác xây dựng quy hoạch cấp ủy và quy hoạch lãnh đạo quản lý được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận về quy trình xây dựng quy hoạch và hướng dẫn để triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp thành viên trực thuộc.

Ông Cao Anh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Anh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương) đã truyền đạt những thông tin cơ bản về Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh nhận xét: “Sau thời gian trao đổi, thảo luận cởi mở, dân chủ, Hội nghị đã giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác quy hoạch khối doanh nghiệp nhà nước, làm rõ các vấn đề cần cụ thể hóa tại các Quy định của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ”. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dự thảo hướng dẫn do Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bám sát các quy định của Trung ương, của Chính phủ. Một số nội dung qua góp ý của các đơn vị cần được cụ thể hóa, làm rõ hơn.

“Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của đại diện Ban Tổ chức Trung ương, ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện Hướng dẫn, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến chỉ đạo trước khi ban hành” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này