Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Rà soát tình hình triển khai công tác cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn TKV

15/04/2022

CMSC Sáng 13/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh - Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về tình hình triển khai công tác cổ phần hóa.

Tham dự buổi làm việc có Tham dự buổi làm việc có  ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc; ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV, Thành viên Ban Chỉ đạo; các thành viên Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc TKV; các Thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc thuộc TKV và Vụ Năng lượng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban).

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh bày tỏ sự thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo, đồng thời, chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện xử lý các tồn tại tài chính theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, TKV cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với Hội đồng thành viên TKV chỉ đạo thực hiện những nội dung quan trọng, trong đó có công tác nghiên cứu, rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để có phương án phù hợp tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh - Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ TKV phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh, căn cứ định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; quy định tại Điều 44 Luật số 69/2014/QH13 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025; Biên bản số 02/BB-BCĐ ngày 05/10/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - TKV, Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”, trong thời gian các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, Hội đồng thành viên TKV tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Ủy ban để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, cần thiết có đề xuất cụ thể để báo cáo các Bộ có liên quan và Ủy ban xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này