Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

19/11/2019

Việc chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông giữa các doanh nghiệp sẽ giúp tăng hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, đảm bảo an toàn cho người dân.

Việc dùng chung hạ tầng giúp tăng hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ký ban hành Chỉ thị số 52 về việc tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kĩ thuật viễn thông nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và đảm bảo mỹ quan đô thị giữa các doanh nghiệp viễn thông. Việc dùng chung cũng nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kĩ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống, bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh, thành phố, định kì hàng năm trong quý 4, báo cáo các Sở TT&TT để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử chung hạ tầng tại địa phương.

Các Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung. Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án tạo điều kiện trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung.

Về phía Cục Viễn thông, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông các nội dung của Chỉ thị nhằm thúc đẩy việc xây dựng, sử dụng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng, sử dụng chung; phối hợp với các Sở TT&TT để triển khai, thực hiện chỉ thị đồng bộ trên toàn quốc…

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này