Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong chuyển đổi số

09/07/2022

CMSC Sáng 7/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi làm việc cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng. Về phía VNPT, có ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc, cùng các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc điều hành, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng.

Báo cáo về tình hình sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc VNPT cho biết, mặc dù tác động trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19 đã không còn ảnh hưởng nặng nề như năm 2021, nhưng nhiều hoạt động sản xuất – kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn do các hệ lụy gián tiếp từ dịch bệnh tác động đến, ảnh hưởng đến mục tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022 của Tập đoàn. Ngoài ra, các tác động trực tiếp từ tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, tình trạng thiếu chip bán dẫn, giá cá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi giá dịch vụ có xu hướng giảm gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh của VNPT. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đầu năm VNPT đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, vào cuộc cả hệ thống nỗ lực thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến trong các tháng đầu năm và tác động tiêu cực từ bối cảnh kinh tế thế giới.

Kết quả cụ thể: Doanh thu hợp nhất VNPT 6 tháng đầu năm đạt 26.828 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ đạt 48,91% kế hoạch năm và bằng 100,1% cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu viễn thông, công nghệ thông tin tăng trưởng 2,01 điểm % so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn 6 tháng đầu năm đạt 3.152 tỷ đồng, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 49,32% kế hoạch năm và bằng 100,21% cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách nhà nước hợp nhất Tập đoàn đạt 2.451 tỷ đồng, Công ty mẹ đạt 51,13% kế hoạch năm.

Thực hiện kế hoạch đầu tư được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Hội đồng thành viên phê duyệt, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo điều hành triển khai công tác đầu tư. VNPT đã giao kế hoạch vốn đầu tư cho các đơn vị ngay tại thời điểm cuối năm 2021 và đôn đốc các đơn vị xây dựng danh mục đầu tư, phân bổ vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể đầu tư trong năm. Phê duyệt và giao các đơn vị kế hoạch tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về di động, băng rộng cố định, hạ tầng dịch vụ số và công nghệ thông tin. Ngay tại thời điểm đầu năm, các đơn vị đã bắt tay ngay vào tổ chức triển khai công tác đầu tư phát triển nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất – kinh doanh và quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng mạng lưới, dịch vụ; tổ chức thực hiện triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước và Tập đoàn; đồng thời, thực hiện quyết toán các dự án đầu tư năm 2021 theo đúng quy định.

Theo báo cáo, song song với việc thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19, VNPT chú trọng đẩy mạnh dịch vụ công nghệ thông tin là mục tiêu trọng yếu trong phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Để trở thành doanh nghiệp công nghệ số tham gia dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia, VNPT xác định nhiệm sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động sản xuất đồng thời đổi mới, sáng tạo các dịch vụ nền tảng số, sản phẩm dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong đó lấy công nghệ 4.0 làm nòng cốt nhằm đóng góp tích cực cho tăng trưởng giá trị Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Kết quả thực hiện việc chuyển đổi số của VNPT được thể hiện trên các lĩnh vực: tư vấn, triển khai các dự án Chuyển đổi số, phát triển kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin cho Bộ ngành, địa phương; đóng góp tích cực gia tăng giá trị dịch vụ số và nền tảng số cung cấp SPDV cho khách hàng doanh nghiệp phục vụ phát triển Kinh tế số; tiên phong ứng dụng và phổ biến các công nghệ 4.0 phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp; hình thành và triển khai các dự án trọng điểm về Y tế, Giáo dục; chuyển đổi số hộ gia đình thông qua việc đẩy mạnh cung cấp internet tốc độ cao, phát triển dịch vụ nội dung số và tiện ích gia đình Smart Home, dịch vụ truyền hình MyTV, triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ VNPT Money...

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của VNPT, ý kiến đóng góp của các Vụ chức năng, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và kết quả khả quan của tập thể lãnh đạo và người lao động của VNPT trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và một số công việc còn tồn tại do VNPT báo cáo, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu VNPT tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Ủy ban giao thông qua các giải pháp như: thực hiện các giải pháp tăng doanh thu, giảm chi phí; tích cực triển khai các hoạt động đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng mạng di động; nâng cao tốc độ, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, tích hợp dịch vụ với công nghệ mới, xây dựng nền tảng để cung cấp dịch vụ số; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 đã được Ủy ban giao.

Đối với 3 nội dung cốt lõi: Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và  Đề án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ cho Vụ Công nghệ hạ tầng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với VNPT, các Vụ thuộc Ủy ban, các Bộ ngành để rà soát, thẩm định, hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Trong quá trình xây dựng, rà soát, hoàn thiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị các bên liên quan lưu ý đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan, đảm bảo cho 3 nội dung này đồng bộ, thuận lợi trong triển khai thực hiện, có hiệu quả và tính khả thi cao nhằm đạt được mục tiêu đã đề trong chiến lược trong thời gian tới.

Đối với vấn đề thoái vốn của VNPT tại các doanh nghiệp và sáp nhập các doanh nghiệp, VNPT cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành về thẩm quyền, trình tự, “đổi mới” nhưng phải nằm trong “khuôn khổ” các quy định của pháp luật và trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; trong xây dựng phương án phải linh hoạt, tránh trường hợp đề xuất không khả thi dẫn đến chậm trễ trong việc phê duyệt, ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mặc dù đề xuất về lùi thời điểm cổ phần hóa VNPT đến năm 2025 đã được Ủy ban tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định; tuy nhiên, đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến về nội dung này, do đó, yêu cầu VNPT tiếp tục triển khai công tác CPH theo đúng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách VNPT báo cáo, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phối hợp với VNPT rà soát từng nội dung khó khăn, vướng mắc cụ thể. Trong đó, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban, Vụ Công nghệ và hạ tầng tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban hướng giải quyết cụ thể theo đúng thẩm quyền. Đối với những nội dung là khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước tham mưu ban hành chính sách, VNPT chủ động rà soát và làm việc với cơ quan nhà nước liên quan để tháo gỡ. Ủy ban sẽ theo dõi, phối hợp tham gia ý kiến khi được các cơ quan này yêu cầu.

Đối với khó khăn từ việc thay đổi chính sách nhà nước về phương pháp ghi nhận doanh thu viễn thông trả trước theo Thông tư số 21/2019/TT-BTTT, Văn bản số 686/BTC-QLKT, Ủy ban ghi nhận và sẽ nghiên cứu đề xuất của VNPT để giải quyết theo hướng loại trừ các yếu tố tác động của chính sách, đảm bảo cho Tập đoàn hoàn thành mục tiêu sản xuất – kinh doanh và ổn định đời sống người lao động.

*Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng (Ủy ban) phát biểu tại buổi làm việc
Ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT phát biểu tại buổi làm việc
Ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng giám đốc VNPT báo cáo tại buổi làm việc

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này