Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

05/08/2022

CMSC Chiều 4/8, tại Hà Nội, Tổ Tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu tổ chức cuộc họp liên quan tới tình hình thực hiện và xây dựng Đề án cơ cấu lại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc.

 

Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Tái cơ cấu chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng và Văn phòng Ủy ban.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Tổ phó Tổ Tái cơ cấu cho biết, căn cứ Quyết định số 117/QD-UBQLV của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước giai đoạn 2021-2025, Tổ trưởng Tổ Tái cơ cấu đã ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác năm 2022 và Phân công nhiệm vụ Tổ Tái cơ cấu.

Theo quy định, Tổ tái cơ cấu có các nhiệm vụ là giúp Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong việc xây dựng Chiến lược phát triển của Tập đoàn, Tổng công ty và xây dựng đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Đồng thời, Tổ Tái cơ cấu giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo các Vụ quản lý vốn trong việc tham mưu xử lý các dự án chậm tiến đội, yếu kém của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Theo báo cáo, trong quá trình triển khai, các Vụ quản lý vốn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các Đề án để tham mưu lãnh đạo Ủy ban phê duyệt hoặc xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Tái cơ cấu phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ Tái cơ cấu, phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Tái cơ cấu ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự. Ông Phạm Tuấn Anh khẳng định: trong những năm qua, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được đặt ra ngay từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay. Đây là các giải pháp trọng tâm để tập trung nguồn lực của Nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm, có tính chất nền móng cho sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước; đồng thời, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo động lực cho các doanh nghiệp nhà nước phát triển.

Tuy nhiên, công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn tại các Tập đoàn, Tổng công ty giai đoạn 2016 đến nay chưa đạt kể hoạch đề ra do chính sách và quy định liên quan còn nhiều vướng mắc trong tổ chức thực hiện, chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc thiếu tính đồng bộ, thống nhất và khả thi, nhất là vướng mắc, khó khăn liên quan đến xử lý đất đai khi cổ phần hóa; trong xử lý tài chính, tài sản, nợ, xác định giá trị lợi thế doanh nghiệp... Đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, các vướng mắc về cơ sở pháp lý mới cơ bản được thảo gỡ.

Thời gian tới, Tổ Tái cơ cấu có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy  ban khẩn trương phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban giai đoạn 2021-2025; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Đề án cơ cấu lại được phê duyệt và các nhiệm vụ đã xây dựng trong kế hoạch hoạt động của Tổ.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này