Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Văn phòng Ủy ban sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

04/07/2022

CMSC Ngày 01/7/2022, Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Văn phòng Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổng hợp và Đảng ủy Ủy ban.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Văn phòng, ông Nguyễn Thành Công – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban đã báo cáo những kết quả nổi bật của Văn phòng Ủy ban trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đưa ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, công tác văn phòng có vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Ủy ban, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban. Văn phòng Ủy ban đã tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong 6 tháng cuối năm báo cáo cũng nêu rõ, Văn phòng Ủy ban cần tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chuyển tải thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban và chuẩn bị điều kiện làm việc, điều phối các hoạt động để góp phần tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ chung của Ủy ban.

Theo ông Lê Long – Chánh Văn phòng Ủy ban, Văn phòng đã thông qua đề xuất các nhóm giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập, công tác theo “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng chương trình công tác cụ thể hàng tháng, hàng quý gắn với chức năng nhiệm vụ và triển khai, áp dụng chương trình quản lý văn bản đi, đến trên hệ thống Voffice để chủ động trong việc tham mưu chỉ đạo điều hành đảm bảo thời gian, chất lượng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phân công cụ thể nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ; duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan và chế độ hội họp đúng quy định, đồng thời thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...; tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra từ Lãnh đạo Văn phòng đến các phòng, định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai các nhiệm vụ chương trình công tác tiếp theo đạt kết quả; quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức và người lao động; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng...

Tại hội nghị, đại diện các Vụ thuộc Ủy ban ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng Ủy ban cùng các đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng thời cũng đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng trong việc thực hiện, giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện hạn chế về nhân sự. Tại hội nghị các Vụ cũng cho ý kiến về các đề xuất của Văn phòng và thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa để triển khai công việc trong thời gian tới.