Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Vụ Nông nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022

06/01/2023

CMSC Sáng 6/1/2023, tại Hà Nội, Vụ Nông nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Quế Dương - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, ông Hoàng Kim Duy – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp; toàn thể công chức của Vụ và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quế Dương cho biết: Về tình hình về hoạt động của doanh nghiệp năm 2022, ở lĩnh vực sản xuất Nông - Lâm nghiệp, ngay từ những tháng đầu năm 2022, VRG, Vinafor và Vinacafe đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, linh hoạt nhạy bén trong điều kiện xung đột về chính trị trên thế giới có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo các chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đề ra.

Vì vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty mẹ và các đơn vị thành viên vẫn được duy trì ổn định, công tác chăm sóc vườn cây cao su, cà phê và rừng trồng vẫn đảm bảo thực hiện tốt, đặc biệt là vườn cây cà phê trong điều kiện hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên. Riêng đối với cà phê, đến hết tháng 2/2022, Vinacafe đã hoàn thành việc thu hoạch cà phê nhân xô, phơi và chế biến nhập kho, tiêu thu của niên vụ 2021 - 2022 đạt 85% sản lượng sản xuất. Trong thời gian tháng 11/2022 đến nay, Tổng công ty cũng đang gấp rút thu hoạch cà phê vụ 2022 – 2023 để thực hiện xuất khẩu.

Ở lĩnh vực thương mại, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2022 trong điều kiện cả nước đã chuyển sang hoạt động trong bối cảnh “bình thường mới’, ngay từ đầu năm 2022, Vinafood 1 và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã chủ động, khẩn trương thực hiện hoạt động thu mua lương thực, nông sản, trong đó tập trung thu mua lúa gạo vụ đông xuân tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long; chủ động thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban giao và các nhiệm vụ định kỳ khác về tài chính, đầu tư, nhân sự, tái cơ cấu, đất đai và các nhiệm vụ khác có liên quan.

Vinafood 2 là doanh nghiệp gặp rất khó khăn sau khi Ủy ban tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nhiều tồn tại về tài chính cần phải xử lý; đặc biệt là công nợ phải thu khó đòi, bộ máy tổ chức quản lý quá cồng kềnh, máy móc, thiết bị được đầu tư lớn không được sử dụng hết công suất hoặc đã ngừng sử dụng từ lâu nhưng chưa có biện pháp xử lý và nhiều tồn tại liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tàI chính của Công ty mẹ... Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là giải pháp về cơ cấu lại quản trị doanh nghiệp, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt và các chỉ đạo về tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, giám sát về giá vốn, chi phí của doanh nên năm 2022, Vinafood 2 đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Ủy ban giao.

Năm 2022, Vụ Nông nghiệp đã thẩm định và trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần có vốn góp nhà nước để người đại diện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, sớm so với thời hạn nhà nước quy định. Trong công tác giám sát tài chính, Vụ Nông nghiệp đã tham mưu Lãnh đạo Ủy ban có các văn bản chỉ đạo kịp thời đối với doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần hoàn thiện báo cáo tài chính, lập báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp kịp thời làm cơ sở lập báo cáo gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Vụ Nông nghiệp đã tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ các công ty con để thực hiện quản lý vốn, tài sản nhà nước theo quy định; kết quả đạt được: cắt lỗ của Vinafood 2, giảm lỗ đáng kể đối với Vinacafe.

Vụ Nông nghiệp cũng đã Tham mưu công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo quy trình, có tính đến yếu tố thận trọng với các doanh nghiệp phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn; kịp thời xây dựng chương trình công tác của Vụ, trong đó có kế hoạch về tái cơ cấu, lộ trình cổ phần hóa đối với từng doanh nghiệp. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham luận của các công chức Vụ Nông nghiệp, ý kiến đóng góp của đại diện các doanh nghiệp, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy ghi nhận những nỗ lực của Vụ Nông nghiệp trong công tác năm 2022. “Các công chức Vụ Nông nghiệp luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Kết quả đạt được năm 2022 là tiền đề để Vụ Nông nghiệp triển khai thuận lợi các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo” – Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị Vụ Nông nghiệp xây dựng kế hoạch làm việc năm 2023, bám sát, quán triệt kế hoạch, chương trình công tác, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội; các kế hoạch, chương trình công tác Ủy ban, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban trên cơ sở làm tròn trách nhiệm  của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy cũng lưu ý Vụ Nông nghiệp cần tăng cường xây dựng, cụ thể hóa nhiệm vụ cơ quan đại diện chủ sở hữu  trong các kế hoạch, chương trình công tác năm/quý/tháng của Vụ. Trong đó, tập trung xử lý tốt các công việc tồn đọng, kéo dài và tháo gỡ khó khăn sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp còn khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, phát huy hơn nữa nguồn lực của các doanh nghiệp nông nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này