Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”

25/06/2020

CMSC Ngày 25/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương chọn làm điểm.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV, cùng toàn thể đại biểu là Đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã điểm lại những thành tích quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Tập đoàn. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ ngành; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra Chương trình hành động số 08-CTr/ĐU ngày 08/8/2016 và nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng đó là: Cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước mà Tập đoàn đã ký kết; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; nộp ngân sách và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát; tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững” – đồng chí Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV trình bày báo cáo tại Đại hội

Trình bày báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cho biết, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết. Theo đó, hàng năm có 94,6% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (chỉ tiêu đề ra trên 70%); Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,4 % (chỉ tiêu đề ra trên 95%); kết nạp đảng viên đạt 5,06%/năm (chỉ tiêu đề ra 5%/năm. Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

Trong những nhiệm vụ chuyên môn, tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân 7,9%/năm (chỉ tiêu đề ra 6,8%/năm); năng suất lao động tăng 12%/năm (chỉ tiêu đề ra 4 - 5%/năm); thu nhập bình quân của người lao động tăng 9,2%/năm (chỉ tiêu là trên 3,5%/năm).

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn coi trọng lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ. Đồng thời, Đảng bộ Tập đoàn cũng kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu và tinh giản lao động theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 và Chỉ thị liên tịch giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về tái cơ cấu lao động.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Tập đoàn và các Đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, qua đó đã tăng cường sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương trong đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái của cán bộ, Đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu lực đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đồng chí Đặng Thanh Hải, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn đặt mục tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu 760.000 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm. Tập đoàn phấn đấu đạt sản lượng than thương phẩm sản xuất trong nước 190 triệu tấn, bình quân 38 triệu tấn/năm; than nhập khẩu 64 triệu tấn, bình quân 12,8 triệu tấn/năm. Sản lượng alumin 6,5 triệu tấn, đồng tấm 150.000 tấn, vàng 5,4 tấn, kẽm thỏi 55.000 tấn; phôi thép đạt 1,1 triệu tấn.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đảm bảo đủ việc làm và thu nhập của người lao động.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết, hiện nay việc phát triển về năng lượng ngày càng gia tăng; cơ cấu năng lượng điện sử dụng than hiện chiếm 30% và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Đây là thách thức lớn đối với nền kinh tế và cũng là khó khăn đối với TKV. Vì vậy, thời gian tới, TKV tiếp tục chủ động trong khai thác và chế biến than đáp ứng nhu cầu trong nước, nhất là sản xuất than cho điện.

"Cùng với đó, quy hoạch phát triển ngành than năm 2020-2030 đã xác định phát triển ngành than trở thành ngành công nghiệp phát triển, có sức cạnh tranh ngày càng cao, có trình độ công nghệ tiên tiến, cán bộ, đảng viên TKV cần tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, nỗ lực hơn nữa trong xây dựng Đảng để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ đó, góp phần đưa Tập đoàn trở thành trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, với phương châm “kỷ luật và đồng tâm” các cán bộ Tập đoàn đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất lao động xây dựng TKV phát triển bền vững" - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm giao nhiệm vụ.

 
Đảng viên Đảng bộ Tập đoàn TKV bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn TKV khóa mới đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả, đồng chí Lê Minh Chuẩn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; đồng thời thông qua tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, dự thảo Báo cáo Đại hội III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này