Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Trọng tâm của Petrolimex trong năm 2020: Nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn

26/06/2020

CMSC Đó là những nội dung lớn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông qua và quyết tâm thực hiện.

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Petrolimex tại điểm cầu chính

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Petrolimex được tổ chức sáng 26/6 theo phương thức trực tuyến. Dự và chỉ đạo đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Hồ Sỹ Hùng; Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Ủy ban Phạm Văn Sơn, cùng đại diện các vụ chuyên môn của Ủy ban.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex phát biểu tại đại hội

Về phía Petrolimex có ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Phạm Đức Thắng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban chức năng cùng đông đảo cổ đông tại các điểm cầu theo dõi đại hội trực tuyến.

Đại hội đã xem xét, thông qua các nội dung như: Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và tờ trình danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Đức Thắng - Tổng Giám đốc Petrolimex báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng nhấn mạnh: Năm 2019, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng Petrolimex đã vượt khó đạt được tương đối toàn diện, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và vượt mức mà Đại hội đồng cổ đông giao. Sản lượng đạt 13.894.992 triệu m3,tấn, bằng 113,6% kế hoạch; tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 189.604 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất thực hiện đạt 5.250 tỷ đồng; chia cổ tức Công ty mẹ là 30%.

Bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao, các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn đều đạt được hết sức khả quan như triển khai tốt công tác bảo đảm nguồn, đặc biệt là những thời điểm nguồn cung trong nước không ổn định, góp phần vào hiệu quả chung của toàn Tập đoàn; hoàn thành vượt mức kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu.

Tuy nhiên trong các tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát kết hợp với cuộc khủng hoảng giá dầu khiến Petrolimex gặp rất nhiều khó khăn, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong quý I/2020 bị ảnh hưởng.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020, Petrolimex đề ra với dự kiến sản lượng đạt 11.476.500 triệu m3,tấn; tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến 122.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.570 tỷ đồng. Đây là các chỉ tiêu được tính toán dựa trên kịch bản dịch Covid-19 được khống chế cuối quý II/2020, giá thành phẩm các mặt hàng xăng dầu 6 tháng cuối năm được dự báo ở mức: Xăng 42 USD/thùng, Do 47 USD/thùng, Ko 44 USD/thùng; Fo 250 USD/tấn.

Tổng Giám đốc Phạm Đức Thắng cũng trình bày các giải pháp để Petrolimex vượt “bão kép” của dịch Covid-19 và suy giảm giá dầu để đại hội thảo luận. Cụ thể, Tập đoàn tiếp tục tổ chức tốt việc kinh doanh các sản phẩm xăng dầu có chất lượng cao (DO-V) và các sản phẩm nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; hoàn thiện công tác quản trị toàn ngành; đẩy mạnh công tác đầu tư, quản lý hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; thực hiện tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác bảo vệ thương hiệu.

Trọng tâm trong năm 2020 của Petrolimex là bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tổ chức xây dựng kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025, chú trọng phát triển các sản phẩm năng lượng mới, thân thiện với môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị trong toàn Tập đoàn.

Cổ đông đặt câu hỏi bằng theo hình thức trực tuyến

Tham dự đại hội trực tuyến, các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển trong những năm tới. Trong đó có những nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2020 dựa trên các kịch bản của giá dầu trong những tháng còn lại của năm; tiến độ xây dựng tòa nhà Petrolimex… Đại diện Ban chủ tọa đại hội và các Ban chuyên môn liên quan đã trả lời các câu hỏi của cổ đông.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội với tư cách là Đại diện chủ sở hữu Nhà nước - cổ đông lớn nhất tại Petrolimex, Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: Sau hơn 8 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn luôn đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm ngưng trệ, gián đoạn rất nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Petrolimex cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Tập đoàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Ủy ban đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và sự cố gắng, nổ lực của tập thể người lao động Petrolimex đã vượt qua thời điểm khó khăn này.

Phó Chủ tịch Ủy ban hoan nghênh việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Petrolimex trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hiện nay. Đây là phương thức vừa mang tính thí điểm trong khuôn khổ luật định để có kinh nghiệm trong những lần tổ chức khác, vừa mang tính thực tiễn khách quan nhằm tiết kiệm chi phí trong khâu tổ chức thực hiện Đại hội.

Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cũng lưu ý Petrolimex trong năm 2020 một số nội dung gồm: Tăng cường công tác phân tích dự báo, chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có nhiều diễn biến bất lợi và khó lường. Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và hoàn thiện các quy định thể chế để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, giám sát, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phòng ngừa rủi ro. Phát huy lợi thế quy mô và vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, tổ chức khai thác tốt hệ thống Logistics Petrolimex, đảm bảo kinh doanh hiệu quả và gia tăng lợi ích cho các cổ đông. Rà soát, đánh giá toàn diện kết quả, tiến độ và quá trình thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex; thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả Tập đoàn trong giai đoạn mới. “Ủy ban sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa Petrolimex trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020” - Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng khẳng định.

Minh Ngọc - Lê Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này