Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

29/10/2020

Trong ba ngày từ 27 - 29/10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng 300 đại biểu chính thức.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đại hội có chủ đề: "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối xác đinh phương hướng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng các thành tích trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, gương mẫu đi đầu để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu trong xây dựng, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Bình giao nhiệm vụ: "Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đổi mới lãnh đạo đối với công tác dân vận, đồng thời đề nghị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ để góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng".

Đại hội đã thông qua 6 chỉ tiêu với các nội dung chính: 100% đảng viên Đảng bộ Khối học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ Khối. Đảng bộ Khối tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30.000 quần chúng ưu tú, phấn đấu kết nạp từ 16.000 đảng viên mới trở lên. Hằng năm phấn đấu 100% đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu có từ 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Bên cạnh thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội nhất trí nội dung của 3 đột phá: về tổ chức Đảng; công tác cán bộ và quản lý đảng viên; công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đại hội thông qua: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng bộ Khối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Sau ba ngày làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí; Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 59 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 14 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh: “Trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đồng thời cả mặt thuận và không thuận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng. Trong đó, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt”.  

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho rằng, để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối cần tập trung vào ba đột phá về công tác tổ chức đảng, công tác cán bộ và quản lý đảng viên, công tác phối hợp hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, Đảng bộ Khối cần tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

PV (tổng hợp)

Tin liên quan

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này