Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện

20/10/2020

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chính thức khai mạc với 293 đại biểu chính thức tham dự, đại diện gần 82.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Xứng đáng với vai trò nòng cốt, vị trí then chốt trong nền kinh tế

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, với phương châm Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, thực sự là hạt nhân lãnh đạo; là trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội lựa chọn bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động.

Các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị trong Khối đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không... đi đầu về ứng dụng công nghệ hiện đại, khoa học kỹ thuật mới. Nhiều đơn vị đạt năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 15-35%/năm.

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tích cực tham gia đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước; cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch; miễn, giảm phí, giá dịch vụ, sản phẩm… ổn định thị trường, hỗ trợ nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp với tổng giá trị trên 24.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí triển khai các chương trình khoảng 9.000 tỷ đồng; đồng thời giúp đỡ trực tiếp 54/62 huyện nghèo trên cả nước.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”.

Cùng với đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện đồng bộ, gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác tổ chức, cán bộ đổi mới toàn diện theo phương châm, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Với phương châm bảo đảm chất lượng, đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên, trong đó, 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; 72% có trình độ đại học trở lên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 5 năm qua, tình hình trong nước, khu vực và thế giới xuất hiện thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, siết chặt kỷ cương, thống nhất hành động, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối đề ra đối với nhiệm kỳ 2020-2025: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; gắn sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng chiến lược thích ứng và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển chủ yếu của doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm tốt công tác dự báo, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời trong quá trình hội nhập. Thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư; tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi người đứng đầu gắn với thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa, cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp… Đối với các đảng bộ trực thuộc, cần bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn, ban điều hành trong mỗi doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh. Phát hiện, tổng hợp, tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; lập nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Với tinh thần tương thân, tương ái, ngay tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội và các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 220 triệu đồng. Đã có 20 đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đăng ký ủng hộ số tiền 81 tỷ 8 trăm triệu đồng.

PV (tổng hợp)

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này