Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần phát huy tốt vai trò doanh nghiệp nhà nước vượt qua khó khăn

31/07/2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Buổi làm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo báo cáo của lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế-xã hội của đất nước. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2020 về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất, kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong Khối 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để bảo đảm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối được đặc biệt coi trọng, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương.
Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020. Chính trong điều kiện khó khăn, càng khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý, các cán bộ của Đảng uỷ Khối không tự mãn, chủ quan, cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, địch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế-xã hội còn tiếp tục kéo dài. Các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối giữ vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, dù đang phải xử lý nhiều khó khăn, thách thức nhưng đứng trước nhiều cơ hội để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, động lực mới cho phát triển, vươn lên.
Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cần phát huy các kết quả đã đạt được, nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng; tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp quán triệt Kết luận 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2020.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình kỳ vọng, thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ sẽ lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định cho các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động, tích cực, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối một cách bài bản và đạt được các kết quả tích cực với 100% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở, chỉ đạo khắc phục những mặt hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở đúng nội dung, kế hoạch, yêu cầu đề ra; coi trọng hơn nữa công tác xây dựng văn kiện đại hội cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ khối theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất khách quan, toàn diện; coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương theo dõi sát tình hình, nhất là diễn biến dịch Covid-19, lường đón những gì xảy ra để xây dựng kịch bản và đề xuất Trung ương biện pháp phù hợp để bảo đảm tiến độ và kế hoạch tổ chức Đại hội kể cả trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp; công tác tổ chức đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định, thực hành tiết kiệm, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này