Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

“Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

20/09/2021

00:00/

CMSC Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ban hành Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBQLV về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.