Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đoàn kết – Sáng tạo – Cống hiến

11/12/2019

CMSC Đây là đánh giá của đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022 diễn ra ngày 10/12 tại Hà Nội.

Đại diện cho Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, có sự tham dự của các đồng chí: Trần Quyết Thắng -  Phó Bí thư Đoàn Khối, Phạm Thị Diệu Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào; Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra; Trần Quang Duy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo.

Đại hội còn có sự góp mặt của đồng chí Phạm Hải Anh - Bí thư Đoàn TNCS Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS và các Đoàn viên thanh niên của Ủy ban.

“Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”

Báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh niên từ 3/2019 đến 12/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022, đồng chí Lê Trúc Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Ủy ban cho biết: Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Ủy ban đã triển khai và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên. Đoàn thanh niên Ủy ban đã tích cực tham gia các Hội thảo chuyên đề do Đoàn Khối cơ quan Trung ương tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Ủy ban thường xuyên trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng xã hội của Đoàn viên trong cơ sở đoàn, qua đó, giúp đoàn viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Đồng chí Lê Trúc Quỳnh

Công tác giáo dục truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh niên được duy trì hiệu quả. Ban Chấp hành lâm thời đã thực hiện công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động tổ chức, sự kiện ý nghĩa. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Ủy ban luôn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tri ân, về nguồn như các hoạt động từ thiện tại Cao Bằng tháng 5/2019, tại Hà Giang tháng 11/2019 cũng như các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao khác. Ngoài ra, Đoàn TNCS Ủy ban luôn tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy Ủy ban và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Ủy ban luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức đa dạng các hoạt động với các nội dung phù hợp với đặc thù và phát huy được thế mạnh của Đoàn TNCS Ủy ban, cơ quan, đơn vị cũng như cũng như tích cực góp phần xây dựng tổ chức Đảng.

Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Ủy ban đã đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2019 - 2022 với phương hướng xây dựng Đoàn TNCS Ủy ban vững mạnh, hoạt động hiệu quả; thi đua hăng say làm việc; tận tâm, mẫn cán, tiên phong “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, chủ động đảm nhận những việc mới, việc khó tại cơ quan, đơn vị; xây dựng hình ảnh thanh niên cơ quan “Văn minh - Chuyên nghiệp” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Trau dồi nghiệp vụ, tích cực tham gia công tác Đoàn

Đánh giá cao những nỗ lực nhanh chóng và khẩn trương hoàn thành đầy đủ cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS lâm thời của Ủy ban, đồng chí Phạm Tuấn Anh biểu dương Ban chấp hành lâm thời Đoàn TNCS của Ủy ban đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ của Đoàn, điển hình là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đoàn viên hay công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống. Trong công tác chuyên môn của Ủy ban, các Đoàn viên đều là cán bộ trẻ, tích cực tham gia công tác chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt Đảng ủy của Ủy ban, đồng chí Phạm Tuấn Anh đã gợi mở cho Đoàn TNCS Ủy ban một số nội dung như: Trước hết, các Đoàn viên cần xây dựng tinh thần đoàn kết, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng Cách mạng, đạo đức và lối sống cho thế hệ trẻ, song song với nhiệm vụ gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tuân thủ quy định, quy chế của cơ quan đề ra. Đoàn TNCS Ủy ban cần bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban để đề ra các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn và đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn của Ủy ban. Đoàn TNCS của Ủy ban cần tích cực đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoàn thiện đời sống văn hóa tinh thần cho mỗi Đoàn viên.

“Hầu hết các Đoàn viên của Ủy ban đều có trình độ đào tạo trên Đại học, nhiều người được đào tạo ở nước ngoài. Đây là hành trang hữu ích phục vụ công tác chuyên môn, hoàn thiện lý tưởng, hoài bão. Do đó, các đồng chí cần trau dồi kiến thức thực tiễn, tăng cường học hỏi và cầu thị. Đảng ủy của Ủy ban rất mong muốn các đồng chí đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đi kèm với sáng tạo, cải tiến phương pháp và nội dung công tác, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác chuyên môn của Ủy ban rất phong phú, trải dài trên nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Dư địa để cho các đồng chí nghiên cứu, tìm tòi học hỏi là rất lớn” – đồng chí Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quyết Thắng

Thay mặt Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Quyết Thắng khẳng định: “Chúng tôi rất vui mừng được đón nhận một tổ chức Đoàn mới thành lập, về sinh hoạt trong mái nhà chung của 57 tổ chức Đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương”.

Đưa ra những gợi ý trong công tác xây dựng Đoàn, đồng chí Trần Quyết Thắng nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban khóa I giai đoạn 2019 – 2022 cần đoàn kết, trách nhiệm; đẩy mạnh các hoạt động phong trào Đoàn, phát huy tinh thần cách mạng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đoàn viên trong thời kỳ mới. 

Đồng chí Phạm Hải Anh
Đồng chí Đậu Hải Nam
Đồng chí Lê Minh Trung

Tại Đại hội, các Đoàn viên của Ủy ban cùng với đại diện Đoàn TNCS Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng công tác Đoàn giai đoạn tới.

Đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Các Đoàn viên tham gia bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 9 đồng chí: Hồ Khánh Duy – Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp (Văn phòng), Nguyễn Thanh Nam – Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Đậu Hải Nam – Chuyên viên Vụ Năng lượng, Vũ Hoàng Nam – Chuyên viên Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Lê Trúc Quỳnh – Chuyên viên Văn phòng, Lê Hoàng Anh – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Phan Tùng Lâm – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Lê Minh Trung – Chuyên viên Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Nguyễn Ngọc Châm – Chuyên viên Văn phòng.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2022 ra mắt và nhận hoa chúc mừng
Đồng chí Hồ Khánh Duy

Đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban nhiệm kỳ I - đồng chí Hồ Khánh Duy phát biểu: “Được Đại hội tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành Khóa I, nhiệm kỳ 2019-2022, chúng tôi xin hứa trước Đại hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong đợi Đảng ủy cơ quan và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cơ quan. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Ủy ban xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy Ủy ban và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã luôn chỉ đạo, định hướng, động viên trong thời gian qua.”

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này