Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ GTVT

14/04/2020

CMSC Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục là đơn vị thuộc Ủy ban, không điều chuyển doanh nghiệp này về lại Bộ GTVT.

Ngày 14/02/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1128/VPCP- CN về việc điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được một số ý kiến của chuyên gia và Đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của Tổng công ty. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu điểm và nhược điểm của đề xuất này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, ngày 10/4, Bộ GTVT đã có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ và đề nghị không điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ này.

Phân tích ưu, nhược điểm, Bộ GTVT cho rằng, việc chuyển giao Tổng công ty Đường sắt về lại Bộ GTVT tại thời điểm này có ưu điểm là cơ bản không phải điều chỉnh hệ thống hoạt động đường sắt, tận dụng hệ thống cơ cấu bộ máy hiện hữu quản lý, điều hành của Tổng công ty đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt. Đồng thời, với việc Tổng công ty Đường sắt là đơn vị trực thuộc sẽ đem lại sự thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, đầu tư và hoạt động đường sắt, vì Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hiện không chỉ kinh doanh thuần túy, mà còn tham gia hoạt động quản lý tài sản Nhà nước (tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư). Do đó, Bộ GTVT nhận định, việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ sẽ không phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời, sẽ phải thực hiện rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành để triển khai thục hiện giao vốn Nhà nước trong bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trực tiếp cho doanh nghiệp thực hiện.

Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban cần sớm rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong đó cần có sắp xếp cơ cấu bộ máy phù hợp với quy định pháp luật (Luật Đường sắt, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nghị định liên quan) về bảo trì, khai thác, cũng như sớm nghiên cứu tách bạch kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành sớm rà soát điều chỉnh các quy định pháp luật trong việc quản lý, thực hiện bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (Nghị định 11/2018/NĐ-CP ngày 16/1/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và các thông tư hướng dẫn thực hiện).

Trước đó, ngày 30/3, trong Công văn 542/UBQLV-CNHT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng kiến nghị Thủ tướng không điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ GTVT. Ủy ban sẽ tiếp tục thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2018/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban và Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng cho biết, các vướng mắc hiện nay của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đều đã và đang được Ủy ban xử lý. Tất cả vướng mắc đều không liên quan đến việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trực thuộc Ủy ban hay Bộ GTVT. Trên thực tế, Ủy ban và Bộ GTVT vẫn đang phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nói riêng.

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này