Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổng công ty Cà phê Việt Nam: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

08/10/2020

CMSC Chiều 8/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Nguyễn Ngọc Cảnh cùng đại diện các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin đã có buổi làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacafe cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty gặp khó khăn do tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, chi phí tăng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Bên cạnh đó, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sản lượng cà phê thế giới đang dư thừa, các quỹ đầu cơ tài chính đang thao túng… khiến cho giá cà phê giảm mạnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, trong đó có Tổng công ty do các đối tác tiêu thụ chính đều đang gặp khó khăn, thị trường tiêu thụ cà phê giảm, sức mua yếu. Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ người lao động Vinacafe đã nỗ lực vượt khó, đạt được một số chỉ tiêu tài chính quan trọng: doanh thu 1.021 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 45,3 tỷ đồng đạt, 81,3% kế hoạch năm.

Ông Phan Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacafe. Ảnh: Ngọc Thọ

Về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2101/QĐ-TTg, ông Phan Xuân Thắng cho biết, Vinacafe đã thực hiện cổ phẩn hóa 3/3 đơn vị, thoái vốn thành công 4/6 đơn vị. Trong công tác tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp, Vinacafe đã xây dựng quy định, quy chế hoạt động, đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong đó, Tổng công ty đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 1697/QĐ-BNN-QLDN ngày 5/5/2017; theo đó, Tổng công ty đang chủ động rà soát, xây dựng các quy chế quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty đáp ứng yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

Sau khi được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty đã tổ chức nghiên cứu để hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, hoàn thiện lại mô hình doanh của Công ty mẹ, theo đó, tập trung đầu tư và quản lý một đầu mối duy nhất làm nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu là Cơ quan văn phòng Tổng công ty; chỉ tập trung vào kinh doanh nội địa theo kế hoạch được duyệt, thực hiện nhiệm vụ cung ứng thu mua, ủy thác xuất nhập khẩu, làm dịch vụ chế biến, kho hàng... cho Công ty mẹ và khách hàng khác.

Lãnh đạo Vinacafe cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện phương án tổng thể sắp xếp lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Tổ chức rà soát hiện trạng, lập phương án và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, để Tổng công ty có cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ông Phan Xuân Thắng đề nghị Ủy ban có ý kiến với các Bộ/ngành kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xử lý các tồn tại tài chính có tính đặc thù đối với các khoản công nợ còn tồn đọng khi bàn giao tài sản theo quyết định số 255/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, song song với việc tiếp tục thực hiện các bước kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Tổng công ty.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu chỉ đạo.  Ảnh: Ngọc Thọ

Chia sẻ với những khó khăn của Vinacafe, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá, 9 tháng năm 2020, giá cà phê thế giới và trong nước không ổn định, đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid-19 làm cho giá cà phê liên tục giảm mạnh, có thời điểm giá xuất khẩu giảm xuống đáy, do đó, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng. Trong công tác tái cơ cấu; sắp xếp, công ty nông, lâm nghiệp, Tổng công ty đã cố gắng tập trung giải quyết các công việc chuẩn bị cho quá trình sắp xếp như xây dựng và đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương phê duyệt phương án sử dụng đất, cố gắng về công tác xử lý tài chính. Tuy vậy, kết quả đạt được chưa đúng tiến độ, nguyên nhân một phần do công tác sắp xếp, xử lý nhà đất của Tổng công ty còn nhiều vướng mắc, chưa thể thực hiện do phải giãn cách xã hội các tháng đầu năm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sử dụng và quản lý phần vốn nhà nước, Tổng công ty cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Vinacafe cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp về sản xuất, kinh doanh đã được Ủy ban phê duyệt. Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác sắp xếp doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban; đồng thời, phối hợp với Vụ Nông nghiệp và các cơ quan liên quan sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2021 - 2025), trong đó cần đánh giá kỹ lưỡng kết quả đạt được trong 5 năm (2016 - 2020), những tồn tại, hạn chế trên cơ sở đó xác định mục tiêu, kế hoạch về tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh 2021 - 2025, đồng thời làm rõ các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ công ích, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp với ngành nghề chính của Tổng công ty.

Về nhiệm vụ quản lý tài chính, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh chỉ đạo Vinacafe thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán hàng hóa của Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc; đồng thời, rà soát và trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công khai thông tin đúng quy định của Nhà nước.

Về nhiệm vụ tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp, Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Vinacafe đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Phương án sắp xếp tổng thể các công ty nông nghiệp trực thuộc, làm cơ sở xây dựng hoàn thiện Phương án điều chỉnh lại sắp xếp tổng thể đã được phê duyệt tại văn bản số 2252/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để việc tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả, thiết thực và gắn với mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban điều hành khẩn trương thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào nội dung tài chính và sắp xếp doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Về quản trị doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu Vinacafe sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản trị doanh nghiệp, hệ thống các quy chế quản lý. Tổng công ty cần giao trách nhiệm cho từng đơn vị thành viên; yêu cầu các đơn vị phải có tiến độ hoàn thành về xử lý tài chính, đất đai cụ thể. Về công khai thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng công ty cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch kết nối gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 236/QĐ-UBQLV ngày 21/5/2020; báo cáo đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 87/QĐ-UBQLV ngày 29/3/2019 về phần mềm bộ chỉ số. Bên cạnh đó, Vinacafe cần tăng cường ứng dụng những giải pháp công nghệ thông tin, tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và quản lý điều hành; ngoài ra, cần đảm bảo công tác kết nối thông tin với Ủy ban kịp thời; nghiên cứu phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất và quản lý rừng trồng của Tổng công ty.

PV

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này