Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Trung tâm Thông tin đã hoàn thành tốt đồng thời nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng

21/05/2020

CMSC Chiều 21/5, tại Trụ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Văn phòng Đảng ủy. Về phía Chi bộ Trung tâm Thông tin, có đồng chí Trần Công Hòa – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách, cùng toàn thể đại biểu là Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Thông tin.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng nhiệm kỳ 2018 – 2020

Chi bộ Trung tâm Thông tin trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2019, với 7 đảng viên; đến nay, Chi bộ có 9 đồng chí. Đa số các Đảng viên trong Chi bộ đã có thời gian công tác lâu năm, tại các Bộ, ban ngành, có nhiều kinh nghiệm về công tác chuyên môn tương ứng với vị trí hiện tại.

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020 của Chi bộ Trung tâm Thông tin, đồng chí Trần Công Hòa - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách cho biết, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống về nhất nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên. Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác.

Đồng chí Trần Công Hòa - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin trình bày báo cáo

Chi bộ Vụ đã lãnh đạo, động viên Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Trung tâm Thông tin đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ và kịp thời các quy chế, quy định để đảm bảo cho việc hoạt động thường xuyên của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, quy chế làm việc nội bộ của Trung tâm Thông tin; quy chế phần mềm bộ chỉ số và báo cáo điện tử qua phần mềm, quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thực hiện nhiệm vụ về hoạt động công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin đã duy trì tốt công tác quản trị vận hành công nghệ thông tin nội bộ hệ thống đáp ứng yêu cầu làm việc thường xuyên của cán bộ, nhân viên tại Ủy ban. Trung tâm đã hoàn thiện các chức năng của phần mềm Voffice theo yêu cầu của các Vụ, Văn phòng, hiện tại vận hành ổn định. Đã kết nối liên thông văn bản điện tử chỉ đạo điều hành với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. Đã nâng cấp việc sử dụng chữ ký số và tập huấn cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Ủy ban. Về phần mềm Bộ chỉ số, Trung tâm đã chính thức triển khai và vận hành ổn định từ tháng 4/2019, thực hiện kết nối với doanh nghiệp để cập nhật thông tin, dữ liệu giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với hệ thống này, các doanh nghiệp được tham gia sử dụng và khai thác các chỉ số giám sát, đánh giá một cách minh bạch.

Được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban, Trung tâm Thông tin đã triển khai xây dựng và vận hành ổn định từ tháng 10/2018, đảm bảo công bố thông tin theo trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, kết nối với người dân và doanh nghiệp theo quy định; đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền của Ủy ban. Thông qua Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm đã chủ động, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý vốn nhà nước; đồng thời phản ánh, đăng tải thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh của 19 doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban, góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp nhà nước trong dư luận xã hội.

Đối với công tác tư tưởng, chính trị, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban; luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, phối hợp với lãnh đạo chính quyền, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp tham luận, ý kiến xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp (Trung tâm Thông tin) trình bày tham luận tại Đại hội
Đồng chí Trần Ngọc Quang - Trưởng phòng Ứng dụng và An toàn thông tin (Trung tâm Thông tin) trình bày tham luận tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Hải Ngọc - Phó Trưởng phòng Thông tin điện tử (Trung tâm Thông tin) trình bày tham luận tại Đại hội
Đồng chí Phạm Hà Phương - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin điện tử (Trung tâm Thông tin) tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Ủy ban trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Chi bộ Trung tâm Thông tin

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhận định, mặc dù thành lập sau những Chi bộ khác của Ủy ban, nhưng cấp Ủy của Trung tâm Thông tin đã phối hợp tốt với lãnh đạo Trung tâm, cùng toàn thể Đảng viên, nhanh chóng đưa Chi bộ đi vào hoạt động nề nếp. “Trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cùng với những Chi bộ khác, Chi bộ Trung tâm Thông tin đã có những hỗ trợ và đóng góp tích cực” – đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà Chi bộ Trung tâm Thông tin đạt được trong cả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đã qua; đồng thời, nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ Trung tâm Thông tin đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đồng chí Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Thông tin cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức và tài tham gia Chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, để gánh vác trách nhiệm của những người chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời, Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cũng gợi mở những hướng đi cho Chi bộ Trung tâm Thông tin trong nhiệm kỳ 2020-2022 liên quan tới công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát triển Đảng viên mới; cùng những nhiệm vụ quan trọng khác.

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin bỏ phiếu, bầu Ban Chi ủy khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Công Hòa – Phó Giám đốc phụ trách tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin; đồng chí Phạm Hà Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Ngọc Quang làm Chi ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Trung tâm Thông tin khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này