Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

15/05/2020

CMSC Chiều 15/5, tại Trụ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lựa chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội chi bộ trong toàn Đảng bộ Ủy ban.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện Chi bộ các Vụ, Trung tâm Thông tin cùng toàn thể các đại biểu là Đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.

Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ số 5 giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo Đại hội các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thành toàn diện, thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng nhiệm kỳ 2018 – 2020

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ được thành lập từ tháng 2/2019, với 7 Đảng viên; đến nay, Chi bộ Vụ có 16 Đảng viên. Đa số các Đảng viên trong Chi bộ có thời gian công tác, kinh nghiệp lâu năm tại các Bộ, ban ngành trước khi chuyển công tác về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Đại hội có nhiệm vụ Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thảo luận, tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên; bầu Cấp ủy và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong Chi bộ, với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo và Phát triển, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020 của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, công tác xây dựng Chi bộ Vụ trong sạch, vững mạnh được đặc biệt quan tâm; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên. Toàn thể Chi bộ, nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ luôn chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận của cán bộ, Đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo, động viên Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Đề án và thực hiện tiếp nhận thành công 3 Đảng bộ về trực thuộc Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, tạo tiền đề để các đơn vị thuộc Ủy ban sớm ổn định và triển khai các hoạt động chuyên môn; song song với nhiệm vụ kiện toàn kịp thời nhân sự lãnh đạo tại các Tập đoàn, Tổng công ty; xử lý dứt điểm nhiều công việc về công tác nhân sự tồn đọng trước đây.

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành kịp thời các quy chế, quy định về công tác Đảng, đoàn thể và công tác quản lý cán bộ. Các quy chế này đã tạo hành lang pháp lý và thiết lập các quy trình phối hợp giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Vụ Tổ chức cán bộ có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan trung ương trong công tác tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương và thanh tra, kiểm tra. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng giải quyết các hồ sơ công việc.

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban; Chi bộ luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, phối hợp với Lãnh đạo Vụ, Công đoàn Vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mi nh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Minh Hoàng cũng thẳng thắn chỉ ra những những tồn tại, hạn chế như đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ còn thiếu; kinh nghiệm thực tiễn về theo dõi các Tập đoàn, Tổng công ty chưa đồng đều; việc tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn còn hạn chế so với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ này.

Lựa chọn đồng chí đủ đức và tài tham gia Chi ủy

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, đúng tiến độ của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng đề nghị các đồng chí Đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ đức và tài tham gia Chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, để gánh vác trách nhiệm của những người chỉ huy, lãnh đạo, chỉ đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời, Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng cũng đề nghị Đại hội thảo luận kỹ, trách nhiệm cao để góp ý xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao vai trò của Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác nhân sự và công tác xây dựng Đảng thời kỳ đầu Ủy ban mới thành lập.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh cũng đưa ra những gợi mở về chương trình công tác xây dựng công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Chi bộ; xây dựng quy chế làm việc của Chi ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Chi bộ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đề ra để phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Chi bộ và lãnh đạo Vụ quan tâm, tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban tinh gọn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương đối với các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế phối hợp theo đúng nguyên tắc của Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng trong hoạt động quản lý và thực thi nhiệm vụ.

Đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ bỏ phiếu, bầu Ban Chi ủy khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đặng Thị Thu Nga làm Chi ủy viên.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu những ý kiến của cấp trên chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đồng chí Nguyễn Đức Minh tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nhật Quang - Lê Nam

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này