Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất

12/10/2020

CMSC Sáng 12/20, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Ủy ban phát biểu khai mạc Đại hội

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, cùng nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII. Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý và đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực và được đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tổ chức triển khai thực hiện, tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá, sức lan tỏa và đã thực sự tạo động lực mới để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ngay sau khi Ủy ban được thành lập, Ủy ban đã rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những giải pháp, động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt sứ mệnh, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân nhân giao nhiệm vụ với trọng trách “bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. 

Trong tổ chức phong trào thi đua, Ủy ban đã ban hành các Chỉ thị phát động phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động đều gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá và tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy về đích sớm các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai hiệu quả với nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo như: Giải quyết việc làm cho lao động nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã được triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.  Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã được Ủy ban phát động và 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng tích cực với nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng đạo đức ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở.

Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, các đơn vị, doanh nghiệp đã sát cánh cùng chính quyền địa phương và người dân chung tay thực hiện các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình giao thông, điện lưới, trường học… được các Tập đoàn, Tổng công ty hỗ trợ xây dựng tại nhiều địa bàn nông thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của đất nước, góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trong công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Ủy ban có 02 tập thể và 02 cá nhân  được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 245 lượt  tập thể đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 192 tập thể và 457 cá nhân được tặng Huân chương các loại; 270 tập thể và 975 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.626 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ; 5.699 lượt tập thể và 14.071 lượt cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ, 5.243 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với những tấm gương, những nỗ lực và cống hiến vô cùng quý báu của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích trong thời gian qua.

Kính thưa Đại hội!

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung mọi nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả với nhiều giải pháp mới, hạn chế tối đa và kiểm soát tốt đợt 2 của dịch, vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thấm nhuần sâu sắc hơn nữa lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt” để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để thi đua thực sự là động lực và là biện pháp quan trọng nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong giai đoạn 2021-2020.

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng trách “Bảo toàn và phát triển nguồn vốn” đã được Đảng, Quốc Hội, Chính phủ giao. Với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025. Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm phát huy và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới; làm cho thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy mỗi người, mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, với  chủ đề Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ nhất.

Kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc,

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này