Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Văn phòng Ủy ban: Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ

13/12/2019

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019, ông Lê Bá Anh - Phó Chánh Văn phòng cho biết, trong năm 2019, Văn phòng đã tổ chức triển khai và phối hơp với các Vụ, Trung tâm Thông tin thực hiện nhiều công việc quan trọng.

Cụ thể, Văn phòng đã xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế như: Quy chế làm việc sửa đổi; Quy chế đón tiếp khách; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban; Chuẩn bị công tác hậu cần, tháp tùng, xây dựng dự thảo Thông báo Kết luận tại các cuộc làm việc của Lãnh đạo Ủy ban; Tổ chức đón tiếp, làm việc với các đối tác ngoài nước; Đảm nhiệm tốt vai trò của đơn vị thực hiện công tác tài chính dự toán của đơn vị dự toán cấp I, công tác xây dựng dự toán và điều hành dự toán của đơn vị dự toán cấp III; Tổ chức luân chuyển, xử lý, ban hành các văn bản của Ủy ban; Tổ chức thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan; Chuẩn bị trụ sở làm việc tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 11 Cửa Bắc; Đấu thầu mua sắm ô tô; Tổ chức thành công 2 cuộc hội thảo: Hội nghị tập huấn trong công tác hội nhập quốc tế và cơ hội thách thức đối với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban tham gia Hiệp định CPTPP; Hội nghị tập huấn công tác văn phòng.

Về nhiệm vụ công tác năm 2020, Văn phòng tiếp tục chủ động phối với với các Vụ, Trung tâm Thông tin để thực hiện tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban; chủ động sắp xếp các phiên họp định kỳ, đột xuất để đảm bảo xây dựng chương trình, thông báo kết luận kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổng hợp, văn thư lưu trữ, duy trì và triển khai rộng việc ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp Voffice. Phối hợp với Trung tâm Thông tin trong quản lý, vận hành Cổng thông tin nội bộ của Ủy ban và quản lý, theo dõi các công việc trên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ văn phòng. Xây dựng đề án triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 - 2015. Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty để nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn số 05-HD/TW về công tác đoàn ra.

Để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đỗ Hữu Huy - Chánh Văn phòng đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo Ủy ban xem xét bổ sung, kiện toàn đội ngũ công chức, Lãnh đạo cấp phòng cho Văn phòng; tạo điều kiện cho các công chức, người lao động của Văn phòng tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện các nội dung công việc được giao...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng triển khai trong năm 2019. Phó Chủ tịch nhấn mạnh Văn phòng tuy là đơn vị mới thành lập, khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều đơn vị nhưng Văn phòng đã tổ chức triển khai tốt hoàn thành số lượng công việc được giao.

Kết quả đạt được năm 2019 là tiền đề để Văn phòng triển khai thuận lợi các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, trong thời gian tới Văn phòng cần tập trung triển khai một số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban; Quản trị, đông đốc sử dụng ngân sách của các đơn vị, đặc biệt trong giải ngân kinh phí hội thảo, nghiên cứu khoa học công nghệ, chủ động trong điều tiết, sử dụng nguồn ngân sách; quản lý, theo dõi công tác đối ngoại của doanh nghiệp gắp kết với hoạt động của Ủy ban; công tác truyền thông triển khai bài bản; hoàn thiện quy trình xử lý các công việc của Ủy ban trên hệ thống điện tử.

Theo Văn phòng

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này