Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019, tạo đà tích cực cho năm 2020

24/12/2019

CMSC Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban chủ trì Hội nghị; Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, cùng lãnh đạo Văn phòng, các Vụ, Trung tâm Thông tin và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban tham dự hội nghị.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá: Năm 2019, về cơ bản, các đơn vị thuộc Ủy ban đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong thực hiện, triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ủy ban đã hoàn thành nhiệm vụ liên quan tới công tác hoạt động nội bộ, tổ chức tuyển chọn và tiếp nhận công chức, viên chúc; thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng hoàn thành phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; tổ chức đánh giá xếp loại doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp; hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án lớn, trọng điểm của quốc gia.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh, để triển khai tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao, trong năm 2020, Ủy ban sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới công tác kiện toàn tổ chức; nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tổng thể đầu tư, phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban đến năm 2025, tầm nhìn 2035; rà soát, phát hiện để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những điểm bất hợp lý, chồng chéo, chưa thống nhất và chưa rõ ràng trong các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ tập trung theo dõi, kịp thời xử lý, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả ngành công thương.

Ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

Trình bày Báo cáo của Ủy ban, ông Phạm Tuấn Anh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết: Bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác hình thành cơ cấu tổ chức; hành chính, đối ngoại, ứng dụng công nghệ thông tin, Ủy ban đã thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty đã tiếp nhận. Theo đó, với 259 công việc các Bộ đang xử lý dang dở chuyển giao về Ủy ban tiếp tục xử lý, Ủy ban đã tiến hành phân loại công việc và đã hoàn thành 166 công việc (đạt tỷ lệ 64,1%). Đối với 93 công việc chưa hoàn thành, Ủy ban đang tập trung giải quyết; tuy nhiên, hầu hết những việc này đều tồn tại từ lâu, có liên quan đến nhiều cơ quan hoặc có nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách nên cần thời gian xử lý dứt điểm. Ngoài ra, Ủy ban cũng hoàn thành những công việc mới Ủy ban giải quyết theo quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Báo cáo của Ủy ban cũng đề cập đến một số tồn tại, hạn chế như: Xử lý một số dự án đầu tư của doanh nghiệp còn chậm do số lượng dự án các Tập đoàn, Tổng công ty báo cáo nhiều, trong khi con số cán bộ chuyên môn của Ủy ban còn chưa đủ và nhiều quy định về đầu tư, quản lý vốn nhà nước còn vướng mắc. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm do một số doanh nghiệp chưa tích cực triển khai thực hiện, nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách đối với việc định giá doanh nghiệp, sắp xếp nhà đất.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ủy ban sẽ khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức và công tác cán bộ. Trong quý I năm 2020, cơ bản ban hành đầy đủ quy chế, quy định quản lý nội bộ theo kế hoạch đã đề ra. Ủy ban cũng sẽ xử lý dứt điểm những công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tư và sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, đi kèm với kiện toàn, phát huy vai trò của kiểm soát viên nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2020, Ủy ban áp dụng các cơ chế và công cụ quản lý hiện đại trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm đưa ra những quyết định quản lý và cảnh báo rủi ro sát thực và kịp thời. Một nhiệm vụ quan trọng khác là thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trực thuộc

Ông Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng Vụ Năng lượng

Báo cáo tham luận, ông Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng Vụ Năng lượng đưa ra đánh giá, mặc dù có nhiều khó khăn bước đầu, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban, sự phối hợp các Vụ chuyên môn, toàn thể cán bộ, công chức Vụ Năng lượng đã nỗ lực phân công trách nhiệm thực hiện công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với khối lượng công việc lớn, mặc dù đã cố gắng nhưng việc xử lý một số văn bản còn bị chậm. Một số công việc vẫn chưa hoàn thành do phối hợp và cung cấp thông tin của các doanh nghiệp còn chưa đảm bảo. Nguyên nhân xuất phát từ một số vướng mắc trong các văn bản pháp luật trong quá trình nghiên cứu xử lý công việc cũng cần làm rõ, cùng với đó, nhân sự của Vụ còn mỏng, chưa đủ nhân sự cho đầy đủ các lĩnh vực được giao quản lý. Lãnh đạo Vụ Năng lượng cũng đưa ra những kiến nghị liên quan tới cơ chế, chính sách, nhân sự.

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng

Đưa ra kiến nghị đề xuất, ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng cho biết, một trong những điểm vướng mắc nhất trong hoạt động chuyên môn của Vụ nằm ở những điểm bất cập trong hệ thống pháp lý và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, điều này dẫn tới những khó khăn trong việc quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp trực thuộc. Lãnh đạo Vụ Công nghệ và Hạ tầng đề xuất Ủy ban tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi Luật số 69/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp

Tham gia tham luận, ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp chỉ ra những khó khăn trong công tác chuyên môn, xuất phát từ những đặc thù của ngành nông nghiệp liên quan tới số lượng đất đai quản lý, nguồn lực về vốn, trình độ quản lý của doanh nghiệp còn hạn chế, những bất cập trong cơ chế chính sách quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đề xuất một số giải pháp, lãnh đạo Vụ Nông nghiệp cho biết, Vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi tư duy, phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp

Với nội dung đổi mới quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp cho biết, mức độ quan tâm của doanh nghiệp với hội nhập quốc tế và những biến động của kinh tế thế giới còn hạn chế. Thời gian gần đây, những tác động của chuyển động kinh tế thế giới, đặc biệt là diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất – kinh doanh, chỉ số xuất khẩu bởi doanh nghiệp thiếu đi sự chủ động trong nắm bắt diễn biến và công tác dự báo. Bên cạnh đó, những cơ hội đi kèm thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là rất lớn. Chính bởi vậy, doanh nghiệp cần cần chủ động nhiều hơn để tận dụng những cơ hội cũng như hạn chế rủi ro. Đây là một trong những vấn đề mà Ủy ban cần quan tâm hơn nữa trong năm 2020.

Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ

Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ tham gia góp ý, bổ sung một số nội dung, phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2020 liên quan tới việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động các doanh nghiệp trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp.

Ông Trần Công Hòa – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin

Báo cáo tham luận, ông Trần Công Hòa – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin cho biết, năm 2019, Trung tâm Thông tin đã tích cực xây dựng và hoàn thiện những ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất nền tảng như phần mềm quản lý văn bản, công việc, Phần mềm bộ chỉ số, kết nối vào Trục liên thông của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình triển khai những tính năng mới trong phần mềm quản lý văn bản và Cổng thông tin nội bộ vẫn phụ thuộc vào những đối tác hỗ trợ kỹ thuật. Theo lãnh đạo Trung tâm Thông tin, phương hướng hoạt động năm 2020 sẽ chú trọng vào nỗ lực kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, mô hình cấp Bộ, phù hợp với các hoạt động của Ủy ban, dành sự tập trung cho quy trình xử lý văn bản nội bộ điện tử và xây dựng trục liên thông văn bản kết nối Ủy ban với các doanh nghiệp trực thuộc.

Khẳng định vị thế của Ủy ban

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2019, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà cũng gợi mở những nội dung cần chỉnh sửa và bổ sung trong Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ủy ban với các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, từ đó, phần nào ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà cũng đưa ra những gợi ý trong cơ chế phối hợp làm việc giữa các Vụ, giữa Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, từ đó, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong công tác chuyên môn của Ủy ban năm 2019. Theo đó, Ủy ban đã thành công trong việc rà soát, làm rõ quy trình đầu tư cùng với những vướng mắc của 19 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc. Trong công tác xử lý 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả ngành công thương, Ủy ban đã nhanh chóng đưa ra báo cáo chi tiết đi kèm các giải pháp cụ thể cho từng dự án. Điều này đã được lãnh đạo Chính phủ ghi nhận, đặt trong bối cảnh Ủy ban mới đi vào hoạt động và lực lượng cán bộ, viên chức còn mỏng. Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cũng đưa ra góp ý cho phương hướng hoạt động năm 2020 liên quan tới xây dựng đề án đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ quản lý tại doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhận định, năm 2019 vừa qua là một năm có nhiều thách thức lớn đối với Ủy ban. Ngay từ đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Quốc hội và Chính phủ đặt ra ở mức cao. Vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển đề ra cho các Tập đoàn, Tổng công ty cũng ở mức cao. Bên cạnh đó, bối cảnh tình hình thế giới cũng có nhiều diễn biến phức tạp đồng nghĩa với việc Ủy ban phải vận hành một cách tối đa. “Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức lớn, nhưng với những kết quả mà Ủy ban đã làm được trong thời gian qua rất đáng ghi nhận” – Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị từ đại diện lãnh đạo các Vụ chuyên môn và Trung tâm Thông tin. “Tôi đồng ý với các nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại được nêu trong báo cáo. Các nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế chủ yếu là do yếu tố khách quan. Tuy nhiên, chúng ta cần xác định cần phải khắc phục cả những nguyên nhân khách quan đó để hoàn thành công việc và khẳng định vị thế của Ủy ban” – Chủ tịch nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cũng cho biết, một điểm nhấn quan trọng là ngay trong tháng 12/2019 Ủy ban đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của một số doanh nghiệp và chậm nhất trong tháng 1/2020 sẽ hoàn thành phê duyệt đối với toàn bộ 19 Tập đoàn, Tổng công ty

Người đứng đầu Ủy ban cũng giao nhiệm vụ năm 2020 cho các đơn vị thuộc Ủy ban cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đồng thời nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội và Chính phủ. Lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, công chức của Ủy ban cần nêu cao tinh thần chủ động, trao đổi phối hợp với doanh nghiệp; không trông chờ, ỷ lại.  

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ủy  ban đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban cho các cá nhân
Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh trao bằng khen cho Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà và Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 - 2018
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 - 2018
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Phú Hà trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2018

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này