Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đóng góp quan trọng vào thành tích tăng trưởng cao của đất nước

16/01/2020

CMSC Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) và 19 tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 cả nước đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, tăng trưởng GDP ở mức cao… Trong thành tích tăng trưởng cao của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Chiều ngày 16/1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; các đồng chí lãnh đạo đại điện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo kiểm soát viên các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Về phía Ủy ban có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, Trung tâm thông tin, Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban.

Toàn cảnh hội nghị

Năm khởi đầu với những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh đã nhắc lại quá trình thành lập Ủy ban. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ngày 3/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ngày 29/9/2019 đã ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. “Thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được đề ra từ nhiều năm, nhằm tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hình thành cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là một mô hình mới, chưa từng có trong thực tiễn ở Việt Nam và cũng không có hình mẫu thống nhất trên thế giới” - Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Sau hơn 1 năm hoạt động, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, bước đầu Ủy ban đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo về những kết quả mà Ủy ban đã đạt được sau 1 năm thành lập, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban đã điểm lại một số kết quả nổi bật về hoạt động công tác của Ủy ban trong năm 2019.

Thứ nhất, Ủy ban đã thực hiện phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của 19/19 tập đoàn, tổng công ty; Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của 11 tập đoàn, tổng công ty; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của 10 tập đoàn, tổng công ty; Chương trình công tác năm 2019 của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên nhà nước tại 12 tập đoàn, tổng công ty; Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 của 9 tập đoàn, tổng công ty; Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm của 8 tập đoàn, tổng công ty.

Đặc biệt, ngay trong tháng 1/2020, Ủy ban đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của 5 tập đoàn, tổng công ty, sớm hơn so với quy định pháp luật.

Thứ hai, giao các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019 cho 19 tập đoàn, tổng công ty; đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 cho 13 tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thứ ba, Ủy ban đã cho ý kiến đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại 6 tập đoàn, tổng công ty là công ty cổ phần về những nội dung quan trọng để tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường kỳ năm 2019.

Thứ tư, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Thứ năm, thực hiện và chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các quy định hiện hành.

Thứ sáu, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xử lý những vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư phát triển của các doanh nghiệp. Theo đó, năm 2019 đưa vào vận hành nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có trên 4000 MW điện mặt trời; triển khai được nhiều dự án quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng quốc gia trong tương lai như các nhà máy điện, các công trình lưới điện 500kV quan trọng, dự án kho cảng LNG...; báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành... 

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tiến hành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất trong các tập đoàn, tổng công ty theo quy định; xây dựng phương án sử dụng đất trước khi tiến hành cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Đây là công việc có khối lượng rất lớn, tồn đọng qua nhiều năm, dự kiến có khoảng trên 2000 địa điểm phải rà soát; Ủy ban đang tích cực chỉ đạo thực hiện, đến nay đạt khoảng 20% số lượng địa điểm.

Mặt khác, Ủy ban đã thực hiện chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Lũy kế đến ngày 31/12/2019, SCIC đã tiếp nhận 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng. Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, SCIC đã hoàn thành tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 35/62 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.742 tỷ đồng.

Đồng thời, Ủy ban cũng luôn sát sao chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cũng như thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu theo các quy định của pháp luật…

Ngoài ra, Ủy ban cũng thực hiện tốt công tác pháp chế, thanh tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phòng chống tham nhũng và chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật. Song song với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án ngành công thương.

Các Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho biết, năm 2019, đa số các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên; vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn, phát triển…

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.478.949 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018. Một số tập đoàn, tổng công ty đạt cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 736,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2018; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đạt 20.347 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018,...

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 99.832 tỷ đồng, tăng 28% kế hoạch năm. 

Tổng nộp ngân sách hợp nhất đạt 221.108,68 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. Một số tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 88.143 tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2018; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 41.200 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2018; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 11.371 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018...

Tổng kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm của một số doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đạt hơn 2,2 tỷ USD…

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty

Thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng

Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng cho biết, do mới được thành lập nên Ủy ban còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa đủ về cơ sở vật chất; nguồn nhân lực còn mỏng trong khi khối lượng công việc cần giải quyết là rất lớn. Chính vì vậy, thời gian tới Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau.

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ của Ủy ban để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao. 

Thứ hai, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để xử lý những công việc còn chưa hoàn thành của các tập đoàn, tổng công ty mà Ủy ban đã nhận chuyển tiếp từ các Bộ. 

Thứ ba, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và sắp xếp lại, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước:

Thứ tư, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty; phát huy vai trò của kiểm soát viên nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Ủy ban tiếp tục thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề tập đoàn, tổng công ty báo cáo xin ý kiến về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, công tác cán bộ một cách khẩn trương nhất, đúng quy định của pháp luật. 

Song song với đó, Ủy ban sẽ khẩn trương kiện toàn đội cán bộ quản lý, người đại diện phần vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty; đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty còn khuyết các chức danh cán bộ quản lý hoặc cán bộ quản lý bố trí chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chế độ luân chuyển, điều động cán bộ có đủ điều kiện giữa Ủy ban với các tập đoàn, tổng công ty và giữa các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Mặt khác, Ủy ban sẽ áp dụng các cơ chế và công cụ quản lý hiện đại vào công tác của Ủy ban trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp, nhằm đưa ra những quyết định quản lý và cảnh báo rủi ro sát thực và kịp thời, phù hợp. 

Đồng thời, Ủy ban sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương. Tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp để chỉ đạo xử lý.

Đặc biệt, Ủy ban sẽ chú trọng chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao. Đầu tư, phát triển theo kế hoạch được giao, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững. Trong đó, xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện Đề án tái cơ cấu và kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương đổi mới quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường và các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Chú trọng việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Mặt khác, khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và phân loại doanh nghiệp, dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp; phát hiện và xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả; lành mạnh hóa tài chính, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thành toán và các tài sản không sinh lời trong các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thành viên.

Đề nghị các bộ, ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban

Trong khuôn khổ hội nghị, hội nghị đã dành phần lớn thời gian lắng nghe ý kiến tham luận của đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các bộ, ngành…

Thay mặt Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV cho biết, năm 2019, Tập đoàn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất, kinh doanh và là năm có các chỉ tiêu đạt cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây. Đặc biệt, các chỉ tiêu như nộp ngân sách nhà nước tăng 5% so với kế hoạch, năng suất lao động tăng bình quân 12% so với năm 2018, thu nhập bình quân của công nhân hầm lò đạt 1 triệu đồng/công – về trước so với Nghị quyết giữa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ hai. Năm 2019, Tập đoàn cũng đã cung cấp hơn 36 triệu tấn than cho sản xuất điện, tăng 6,8 triệu tấn than năm 2018, bằng sản lượng than sạch khai thác năm 1994 khi mới thành lập tổng công ty than. Theo đánh giá, TKV là đơn vị đứng đầu trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam năm 2019. Tính chung, tốc độ tăng trưởng đạt trên 14%... Với thắng lợi về sản xuất, kinh doanh năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thợ mỏ TKV có một cái Tết đầy đủ, ấm no hơn năm trước…

Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Mặc dù vậy, theo lãnh đạo TKV, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn cũng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là do quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương được điều chỉnh nhiều lần và điều chỉnh chồng lấn lên quy hoạch phát triển của ngành than và diện tích đất trong khai trường ranh giới mỏ một số đơn vị của Tập đoàn làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, khai thác than… Bên cạnh đó, các chính sách thắt chặt tín dụng của nhà nước đã dẫn đến một số dự án gặp khó khăn về nguồn vốn để triển khai; phương án sử dụng đất chậm được phê duyệt, quy định về xác định giá trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập dẫn đến công tác cổ phần hóa chưa đạt kế hoạch đề ra…

Đặc biệt, tại thời điểm hiện nay, đối với một số vấn đề lớn quan trọng của Tập đoàn có liên quan đến nhiều bộ, ngành, do đó cần có ý kiến của các bộ, ngành, vì vậy điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của Ủy ban đối với tập đoàn, tổng công ty Ủy ban quản lý. “Nếu kéo dài tình trạng này các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, thậm chí rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất là các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư, tái cơ cấu tài chính cần được giải quyết kịp thời thì mới có hiệu quả… Vì vậy, Tập đoàn mong muốn các bộ, ngành sẽ tăng cường phối hợp với Ủy ban để giải quyết những vấn đề lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển” – Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV chia sẻ.  

Doanh nghiệp cần các chính sách công bằng

Báo cáo đến hội nghị về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cho biết, năm 2019, Petrolimex đã đạt thành tích rất khả quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy ban giao, doanh thu đạt gần 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận trên 5.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 42.000 tỷ đồng…

Ông Thanh cũng cho biết, hiện nay mức tiêu thụ tại thị trường Việt Nam khoảng 20 triệu tấn/năm, với 36 đầu mối kinh doanh xăng dầu và 235 thương nhân độc quyền và thương nhân phân phối… Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn tồn tại nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; vẫn còn xảy ra hiện tượng gian lận thương mại, cắt nhãn mác, làm giả thương hiệu, buôn lậu; ở một vài địa phương còn hiện tượng thiếu công bằng khi cung cấp mặt bằng kinh doanh xăng dầu… Chính vì vậy, Tập đoàn mong muốn có các chính sách công bằng để doanh nghiệp kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh… Bên cạnh đó, những vướng mắc, bất cập trong một số quy định pháp luật được quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu cần sớm được sửa đổi.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Đặc biệt, lãnh đạo Petrolimex cho biết, hiện nay mức tiêu thụ tại thị trường trong nước là trên 20 triệu tấn/năm, trong khi đó, 2 nhà máy trong nước hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu và tương lai 10 năm tới chỉ đáp ứng được khoảng 30 - 40% nhu cầu. Vì vậy, để chủ động nguồn cung trong nước, Tập đoàn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc Petrolimex được xây dựng nhà máy lọc dầu hoặc mua lại nhà máy lọc dầu của nước ngoài ví dụ như của Nhật Bản…

Ngoài ra, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tuyên truyền về xăng E5, cũng như có các chính sách thuế đủ hấp dẫn để thúc đẩy người tiêu dùng đẩy mạnh sử dụng  xăng E5, góp phần bảo vệ môi trường…

Mong muốn sớm được phê duyệt đề án tái cơ cấu tập đoàn sau cổ phần hóa

Tham luận tại hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, năm 2019 là năm tương đối khó khăn của ngành nông nghiệp nói chung, trong đó có ngành cao su, đó là khó khăn về thị trường, giá, ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Tập đoàn, năm 2019, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Ủy ban đã giao, đặc biệt có một số chỉ tiêu tăng trưởng rất tốt và thu nhập của người lao động tăng, chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông đã đặt ra… Cụ thể, doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trên 5.000 tỷ, đóng góp ngân sách trên 3.000 tỷ, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 7,2 triệu đồng/người/tháng…

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, Tập đoàn phấn đấu đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2020 sẽ cao hơn năm 2019.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo VRG, thời gian qua, Tập đoàn đã rất quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là cổ phần hóa thành công. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất cũng là vấn đề mà Tập đoàn luôn trăn trở là sau cổ phần hóa hoạt động như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. “Sau cổ phần hóa Thủ tướng đã chỉ đạo Tập đoàn phải làm ngay đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa và đề án này hiện Tập đoàn đã trình Ủy ban và Ủy ban đã trình Chính phủ xin ý kiến các bộ, ngành. Chúng tôi tin tưởng đề án này sau khi được phê duyệt chắc chắn những khó khăn của VRG sẽ được tháo gỡ, đặc biệt là về cơ chế, chính sách. Vì vậy, Tập đoàn mong muốn đề án này sớm được phê duyệt, để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG kiến nghị.

Doanh nghiệp cần thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Đại điện từ phía các bộ, ngành, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho rằng, 19 tập đoàn, tổng công ty chuyển về Ủy ban là một sự thay đổi rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt, chỉ mới sau 1 năm thành lập mà hoạt động mà hoạt động của Ủy ban tương đối ổn định, các tập đoàn, tổng công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, đóng góp tới 16% ngân sách quốc gia… thì đó là một sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý.

Chia sẻ góp ý về định hướng hoạt động của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, mục tiêu của cải cách doanh nghiệp nhà nước là làm cho doanh nghiệp nhà nước nước hoạt động hiệu quả hơn, vấn đề của doanh nghiệp nhà nước là vấn đề quản trị nhiều hơn là vấn đề sở hữu, bởi vậy bên cạnh cổ phần hóa nên tập trung nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế quản lý cũng sẽ giúp giải phóng nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, từ đó sẽ tạo ra sự tăng trưởng rất lớn cho đất nước. Cụ thể, các doanh nghiệp nhà nước tăng trưởng 10% thì sẽ tạo ra thêm 3% tăng trưởng GDP cho đất nước.

Về cơ chế chính sách lương cho doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, doanh nghiệp nhà nước đảm đương trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược quốc gia nhưng cơ chế, động lực nên như tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước tồn tại cũng vì một số nhiệm vụ, lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân không làm, chưa đủ sức làm. Điều đó có nghĩa, để thực hiện được những nhiệm vụ đó, doanh nghiệp nhà nước phải có nguồn lực, nhất là phải có động lực mạnh mẽ, trong đó có cơ chế lương cạnh tranh theo cơ chế thị trường…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đối với cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, hiện nay, có 3 cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước là hội đồng thành viên, Chính phủ và Ủy ban. Tuy nhiên, Chính phủ và Ủy ban nên là một cấp quản lý, Ủy ban giúp Chính phủ quản lý và giám sát chiến lược của doanh nghiệp, còn cơ bản các quản lý khác nên giao cho doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật nếu sai doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật là chính, không nên để các cấp liên đới nhiều.

Về giám sát, quản trị doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần số hóa các hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ là một giải pháp rất hiệu quả để công khai, minh bạch, cũng như để đánh giá, phân tích dự báo sớm, giám sát, kiểm tra, cảnh báo đối với doanh nghiệp.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ TT&TT nhấn mạnh, năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, vì vậy các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số mục đích chính là thay đổi cách quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp của Ủy ban còn là doanh nghiệp tạo ra hạ tầng số, nền tảng số để phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia như VNPT, MobiFone. Đề nghị Ủy ban sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo hai doanh nghiệp này trong quý I/2020 để làm tốt nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Song song với đó, để khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đề nghị Chính phủ cho phép 19 doanh nghiệp lập quỹ đổi mới sáng tạo, cho phép đầu tư vào các startup, vào các dự án công nghệ mới. Khi đánh giá thì đánh giá hiệu quả của cả quỹ, không đánh giá từng hạng mục đầu tư của quỹ, nếu không có cơ chế này, không có sự đầu tư cho đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhà nước sẽ không có năng lực cạnh tranh và vì vậy sẽ không phát triển được, không thực hiện được sứ mệnh quốc gia của doanh nghiệp nhà nước…

Mong muốn tháo gỡ những điểm nghẽn

Tiếp tục tham luận tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cho biết, năm 2019, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tập trung tháo gỡ khó khăn, nhờ đó Tập doàn đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, 20/24 đơn vị thành viên của Tập đoàn trong 4 nhóm ngành đều sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả cao, lợi nhuận năm 2019 của các đơn vị đạt 1.524 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Chia sẻ về nguyên nhân chính khiến 4 đơn vị thuộc Tập đoàn không đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh như kế hoạch đề ra, lãnh đạo Vinachem cho biết là do những khó khăn chung của ngành phân bón như nhu cầu tiêu thụ giảm, giá một số nông sản giảm mạnh nên người nông dân không có nguồn lực để tái đầu tư. Mặt khác, sản phẩm phân bón bị cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm nhập khẩu và giá bán giảm mạnh… Ngoài ra, các đơn vị của Tập đoàn chịu nhiều gánh nặng khác như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp; chi phí đầu vào cho sản xuất than tăng mạnh; chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn; trong khi đó, mặt hàng phân bón không được hoàn thuế đầu vào theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng… “Tập đoàn mong muốn được Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo sức cạnh tranh cho các sản phẩm trong nước, giảm bớt việc nhập khẩu phân bón, trong khi năng lực sản xuất trong nước dư thừa…” – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem kiến nghị

Đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó có tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách Trung ương cao; quản lý lực lượng lao động lớn; cung cấp những sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế…

Dù thời gian thành lập mới hơn một năm, nhưng theo Thủ tướng, Ủy ban đã tập trung chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Doanh thu, lợi nhuận tăng lên, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. Các lĩnh vực như điện, than, dầu khí, hóa chất, hàng không... đều là những lĩnh vực thiết yếu, quan trọng, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội. Các tập đoàn, tổng công ty cũng đã triển khai những nhiệm vụ, dự án đầu tư cấp bách; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ủy ban cũng đã tạo thuận lợi cho các tập đoàn, tổng công ty sản xuất kinh doanh, trong đó có thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tiếp nhận 12 dự án yếu kém của Bộ Công Thương và đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục, xử lý.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị của Ủy ban khi nhận diện những thiếu sót, không né tránh những tồn tại như chậm thực hiện một số công việc quan trọng, chậm phê duyệt chức danh quản lý của một số tập đoàn, tổng công ty; chậm cổ phần hóa thoái vốn… Từ đó, Thủ tướng lưu ý những tồn tại này Ủy ban cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng cho rằng, còn có những cơ chế, chính sách chồng chéo, chưa rõ ràng, khiến việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của Ủy ban gặp khó khăn. Trong đó, theo Thủ tướng, việc chậm trễ, vướng mắc có nguyên nhân từ việc phối hợp giữa Ủy ban và các bộ, ngành chưa hiệu quả. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm lớn đối với Ủy ban, nhất là khi hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty sẽ góp phần tăng ngân sách tại chính các địa phương. Do đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban báo cáo Thủ tướng những bộ, ngành chậm hoặc không phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý, Ủy ban, cũng như các bộ, ngành phải đổi mới tư duy chiến lược, thể hiện rõ tinh thần kiến tạo, phục vụ, không phải là mệnh lệnh hành chính, quan liêu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trong đó có doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và phải chủ động, tích cực thực hiện tốt hơn, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 là năm quan trọng đối với đất nước, nhiều sự kiện, nhiệm vụ lớn phải thực hiện, song cũng nhiều thách thức đặt ra. Vì vậy, Ủy ban phải đổi mới tư duy, tập trung khắc phục hạn chế yếu kém, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp nhà nước với nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, huy động sử dụng các nguồn lực xã hội, tiếp tục đưa doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt. “Đây là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Thời gian tới, doanh nghiệp nhà nước phải đi tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” – Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Đặc biệt, các tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban cần có ý chí, tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đây là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban, các tập đoàn, tổng công ty cần quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ. Trong đó có vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm những công việc của các tập đoàn, tổng công ty mà Ủy ban đã nhận chuyển tiếp từ các bộ, ngành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương, nhất là trong năm 2020 này; trình kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết – Tâm huyết – Trách nhiệm – Hiệu quả”, năm 2020, Ủy ban quyết tâm phấn đấu thúc đẩy, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ sau.

Thứ nhất, Ủy ban sẽ sớm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các tập đoàn, tổng công ty, sát sao hơn nữa trong thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hoạt động doanh nghiệp, tập trung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế như điện, than, dầu khí…

Thứ hai, tăng quyền chủ động và chịu trách nhiệm trong điều hành doanh nghiệp của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc…

Thứ ba, Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu; quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu và kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch và tiến độ, công khai, minh bạch và quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung vào tái cơ cấu một cách toàn diện các tập đoàn, tổng công ty về ngành, nghề kinh doanh, cơ cấu doanh nghiệp thành viên, tài chính, quản trị, công nghệ, tổ chức, nguồn nhân lực, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề kinh doanh, chiến lược phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao.

Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, Ủy ban sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hạn chế để thúc đẩy quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban.

Thứ năm, Ủy ban sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương, đề xuất các giải pháp thực tế, xử lý có hiệu quả các dự án. Tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của các doanh nghiệp để chỉ đạo xử lý.

Thứ sáu, chủ động tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng như hoạt động của Ủy ban.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao, người đứng đầu Ủy ban rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo đó Ủy ban kiến nghị hàng quý Thủ tướng, Phó Thủ tướng dự giao ban với Ủy ban và 19 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cho phép Ủy ban xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban. Theo đó, sẽ có nội dung sắp xếp doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế phối hợp…

Đồng thời, cho phép Ủy ban tham gia các đoàn nghiên cứu, xúc tiến thương mại, đầu tư của Chính phủ để mở đường cho doanh nghiệp của Ủy ban thâm nhập vào các thị trường quốc tế…

“Ủy ban xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" được Chính phủ xác định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020, năm 2020 và các năm tiếp theo, Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty sẽ quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và phấn đấu đưa các tập đoàn, tổng công ty thực sự là các đầu tàu kinh tế, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước” – Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Bế mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng những món quà lưu niệm cho Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty: 

 

Hà Anh - Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này