Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần tiếp tục quan tâm, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động

14/06/2022

CMSC Đây là một trong những nhiệm vụ mà Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh giao cho Công ty Thuốc lá Sài Gòn – đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại buổi làm việc diễn ra chiều 13/6, tại TP. Hồ Chí Minh.