Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinalines

20/12/2019

CMSC Ngày 20/12/2019, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Công văn số 2099/UBQLV- CNHT về chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Vinalines

Ngày 9/5/2019, Ủy ban đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫ một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; theo đề xuất của Vinalines tại văn bản số 1464/HHVN-TCKT về việc đề xuất chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2019 đối với Vinalines như sau: Tổng doanh thu và lợi nhuận tương ứng với các chỉ tiêu đã giao tại các Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 137/QĐ-UBQLV nêu trên; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bằng 0; không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 0,5 - 1.

Ủy ban yêu cầu Vinalines triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao và chấp hành các quy định của pháp luật để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng quy định của pháp luật.

Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này