Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và phát động phong trào thi đua năm 2022

25/03/2022

CMSC Chiều 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin cùng toàn thể cán bộ, công chức và viên chức của Ủy ban.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhận định, sau 3 năm đi vào hoạt động, Ủy ban nói chung và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng đều được vinh dự góp phần tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng trong công tác của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; song song với đó là trách nhiệm và khối lượng công việc tương đối lớn. “Với sự đoàn kết và hợp sức, cơ bản, tập thể Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước” – Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong bối cảnh Ủy ban mới đi vào hoạt động 3 năm, nguồn lực tài chính cho các hoạt động còn hạn chế, theo Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, lãnh đạo Ủy ban luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo điều kiện làm việc cho toàn thể công chức, viên chức. Đặc biệt, trong năm 2021, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban đã nỗ lực vượt bậc, chung sức khắc phục khó khăn, thách thức và hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó.

“Hội nghị là cơ hội để mỗi công chức, viên chức Ủy ban trao đổi, chia sẻ, nhìn lại những kết quả thực hiện trong công tác năm 2021 và cùng thảo luận, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, hướng tới những kết quả tích cực hơn"– Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng khẳng định.

Tăng cường chăm lo lợi ích cho công đoàn viên

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Công Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng cho biết, trong năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban đã có nhiều chuyển biến quan trọng, thay đổi về số lượng và chất lượng, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Về kết quả hoạt động năm 2021, Công đoàn Ủy ban đã thực hiện tốt các nội dung được chỉ đạo và phát động của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cụ thể, trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, Công đoàn Ủy ban đã phối hợp với Văn phòng Ủy ban kịp thời bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban có thành viên tham gia Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng để kịp thời có tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc xét nâng lương, bổ nhiệm, đào tạo, xét thi đua, khen thưởng… Các tổ công đoàn cơ bản phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Hồ Công Trung – Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng báo cáo tại Hội nghị

Về kết quả thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Công đoàn Ủy ban đã triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức công đoàn; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Năm 2021, để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả” do Chủ tịch Ủy ban phát động, Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, thi đua, sáng tạo, hoàn thành tốt công việc chuyên môn; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, thời gian xử lý công việc; tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông kịp thời, tích cực, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban; duy trì thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở, hội họp, giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo công khai tài chính năm 2021, ông Đỗ Hữu Huy – Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết, trong năm 2021, công tác thực hiện dự toán năm 2021 của Văn phòng Ủy ban luôn tuân thủ các quy định hiện hành, bám sát chủ trương, định hướng quản lý tài chính ngân sách chung của Nhà nước. Kịp thời rà soát các nội dung chi phát sinh ngoài kế hoạch được giao, đề xuất nhu cầu bổ sung kinh phí theo quy định. Đặc biệt trong hoàn cảnh diễn biến dịch Covid bùng phát vào tháng 4/2021, đã kịp thời rà soát, cân đối bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Công đoàn Ủy ban cũng tăng cường chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, nghiên cứu đề xuất các chính sách về tiền lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp. Thương lượng đưa vào nội quy, quy chế những điều khoản có lợi cho người lao động, thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

Ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về công tác thực hiện quy chế dân chủ, ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2021, Ủy ban tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động của các vụ, đơn vị từng bước được nâng lên đáng kể, phát huy tốt vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức chuyên nghiệp hơn và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức trong cơ quan.

Quy chế dân chủ đã góp phần xây dựng Ủy ban ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn mà Đảng và Nhà nước giao, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, xây dựng tốt cơ chế phê bình và tự phê bình trong đấu tranh xây dựng nội bộ.

Bà Đặng Thu Thủy – Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân, bà Đặng Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cho biết, Ban Thanh tra nhân dân đã phân công từng thành viên tập trung giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình. Cụ thể, công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Ủy ban triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm của Ủy ban được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có chất lượng, hiệu quả tốt. Đồng thời, việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác, việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ủy ban đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2022 cũng như triển khai công bố các quyết định và trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong năm 2020, 2021.

Đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin ký kết giao ước thi đua năm 2022
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Hồ Sỹ Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng trao cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020, 2021


*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị 
Ông Hồ Đức Thắng – Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tham luận tại Hội nghị
Ông Trần Văn Sỹ - Văn phòng Đảng ủy cơ quan phát biểu tham luận tại Hội nghị

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này