Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Uỷ ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hướng dẫn những khoản chi được chuyển nguồn sang các năm sau

25/12/2018

Để công tác chuyển nguồn ngân sách cuối năm thực hiện thống nhất, tránh sai sót và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn chi tiết công tác xử lý ngân sách cuối năm 2018, chuyển sang năm 2019 và các năm sau.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, công tác xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm được quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Đầu tư công; và nhiều văn bản pháp luật có liên quan, nhưng vẫn có nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương có văn bản gửi về Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn chi tiết hơn.

Để công tác chuyển nguồn ngân sách cuối năm thực hiện thống nhất, tránh sai sót và thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn công tác xử lý ngân sách cuối năm 2018, chuyển sang năm 2019 và các năm sau như sau:

Đối với các khoản kinh phí được chuyển nguồn, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư (đơn vị) và cấp dưới trực thuộc tích cực triển khai, sử dụng dự toán ngân sách năm được giao, thanh toán các khoản tạm ứng theo đúng thời hạn quy định.

Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp, tiếp tục kiểm soát chi theo Luật NSNN và văn bản hướng dẫn luật, hết thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31/1 năm sau) chưa thực hiện hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Đó là các khoản, gồm: Chi đầu tư phát triển; chi mua sắm trang thiết bị đã có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31/12/2018, chi mua tăng, mua bù hàng dự trữ quốc gia; nguồn thực hiện chính sách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội…

Thủ tục chuyển nguồn sang năm sau cũng được Bộ Tài chính quy định cụ thể để các đơn vị thực hiện.

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này